Aktuální nabídka kurzů

10. 3. 2023

Pro zájemce z řad široké veřejnosti, zaměstnance i studenty MENDELU připravujeme řadu kurzů. Spoustu z nich jinde než na Mendelově univerzitě nenajdete. Své znalosti si můžete osvěžit či doplnit v odborných, jazykových a zájmových kurzech.

Svým blízkým, přátelům nebo kolegům můžete darovat zážitek a vědomosti v podobě kurzu. Na kterýkoliv kurz z naší stálé nabídky je možné koupit dárkový poukaz.

V současné době se můžete přihlásit na některý z těchto aktuálních kurzů:

v březnu 2023

Svatební aranžmá – 22. 3. 2023

Základy senzorické analýzy 23. 3. 2023

Jarní aranžování – 24. 3. 2023

Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace 28. – 29. 3. 2023

Základy zahradní architektury 30. – 31. 3 . a 14. 4. 2023

Pedagog volného času – od 31. 3. 2023

Řez ovocných dřevin I. 31. 3. a 1. 4. 2023

v dubnu 2023

Řez ovocných dřevin II. 14. – 15. 4. 2023, 28. – 29. 4. 2023 NOVINKA

Základy finančního řízení 14. 4. 2023

Celostní komunikace: Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy 17. 4. 2023

Smuteční vazba – 19. 4. 2023 NOVINKA

Základy senzorické analýzy 20. 4. 2023

Permakulturní zahrádkářství 20. a 21. 4 a 28. 4. 2023

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 19. 4. 2023 NOVINKA

Stromy a keře v zahradě 20. 4. 2023 NOVINKA

Aranžování květin pro začátečníky – 21. 4. 2023

Péče o pokojové rostliny 21. 4. 2023 NOVINKA

Jehličnaté dřeviny 21. 4. 2023

Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích 25. a 26. 4. 2023

v květnu 2023

Úvod do degustace 4. a 5. 5. 2023

Včelaření a zpracování včelích produktů 5.- 6. 5. 2023 nebo 26. – 27. 5. 2023

Tělo jako nástroj prezentace 10. 5. 2022

Péče o ovocné dřeviny 11. 5. 2023

Pěstování léčivých rostlin 11. 5. 2023 NOVINKA

Základy vinařství 17. a 18. 5. 2023

Péče o krajinu 19. a 20. 5. 2023

Významné druhy hmyzích škůdců okrasných dřevin 23. 5. 2023

Základy senzorické analýzy 24. 5. 2023

Základy sommelierství 25. a 26. 5. 2023

Aranžování květin pro začátečníky 26. 5. 2023

Léčivé rostliny pro začátečníky 26. – 27. 5. 2023

později

Hodnocení stavu dřevin v urbanizovaném prostředí 19. 6. 2023

Postupy sanací a konzervací senescentních dřevin 27. 6. 2023

Studium pedagogiky září 2023

Rétorika a veřejné vystupování září 2023

Studium pro asistenty pedagoga podzim 2023

Studium k výkonu specializovaných činností – Koordinace v oblasti ICT podzim 2023

Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět podzim 2023

Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace podzim 2023

Rekvalifikační kurz Lektor / lektorka dalšího vzdělávání podzim 2023

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností zahájení podzim 2023

Více aktualit

Všechny aktuality