Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace

Kurz je připraven pro zájemce, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Excel a hodlají si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je určen pro ty, kteří s Excelem běžně pracují a rádi by získali větší pokročilost a znalost možností tohoto programu. Cílem kurzu je pokročit ve znalostech ovládání a využívání aplikace.

Obsah kurzu

 • číselné formáty
 • podmíněné formátování

 • syntaxe vzorců
 • absolutní, relativní a smíšená adresace buněk
 • pojmenování buněk
 • propojení listů, propojení sešitů

 • textové
 • datum a čas
 • matematické a statistické
 • logické
 • vyhledávací

 • označování tabulek
 • kopírování vzorců
 • kotvení příček
 • dělení okna
 • volby pro tisk
 • ověřování validity zadávaných údajů
 • hledání a nahrazování
 • řazení
 • „chytré“ tabulky
 • kontingenční tabulky

Rozsah kurzu

2denní; 12 vyučovacích hodin

Termín kurzu

podzim 2024, bude upřesněno

v čase 9 – 16 hod (s přestávkou na oběd)

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

3 000 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Kontakt

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality