Permakulturní zahrádkářství

Třídenní kurz pro ty, kteří se zajímají o šetrné pěstování plodin, zeleniny a okrasných rostlin. Naučíte se základní zásady, péči o půdu, podporu biodiverzity, zásady pěstování. Získané znalosti si procvičíte na vlastním plánu permakulturní zahrady.

Zajímá vás pěstování plodin, zeleniny a okrasných rostlin, ale zároveň přemýšlíte, jak být šetrný k životnímu prostředí? V našem kurzu se dozvíte užitečné rady a představíme vám inspirativní řešení, která na vaší zahradě pomohou vytvořit podmínky respektující životní prostředí a přispívající k udržitelnosti naší civilizace.

Kurz je také akreditován MŠMT ČR v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Cíl kurzu

V kurzu si vysvětlíme důvody vzniku permakultury a její hlavní zásady. Dále budeme pozornost věnovat především alternativním přístupům a inspiracím v péči o půdu, podpoře biodiverzity, střídání zelenin a také si vysvětlíme vliv běžných pěstitelských činností na životní prostředí. Řadu postupů již budete znát, některé budou nové, ale u všech se podíváme, co přinášejí a proč jsou důležité nejen pro pěstování zeleniny, ale i pro celý ekosystém zahrady. Cílem je pomoci vytvořit zahrady s permakulturními prvky, které se stanou ostrůvky plnými života a přispějí ke stabilizaci a zachování celého ekosystému naší krajiny. Zkusme to jinak a inspirujme se pro lepší svět.

 Obsah kurzu

  1. Základní pojmy používané v permakultuře
  2. Zásady péče o půdu
  3. Zásady podpory biodiverzity
  4. Zásady udržitelného pěstování zeleniny, ovocných a okrasných rostlin
  5. Tvorba vlastního plánu permakulturní zahrady (vč. zpětné vazby od lektora)

Informace o lektorovi

Ing. Jan Winkler, Ph.D. je absolventem oboru Fytotechnika se specializací Ochrana rostlin a oboru Obecná produkce rostlinná na Agronomické fakultě MENDELU. Pracuje na Ústavu biologie rostlin MENDELU jako akademický pracovník – odborný asistent. V rámci své pedagogické činnosti zajišťuje výuku předmětů Anatomie a morfologie rostlin, Systematická botanika a Permakulturní techniky. Dále je vedoucím závěrečných kvalifikačních prací a je také školitelem doktorských disertačních prací v oboru Rostlinolékařství. V rámci své vědecké činnosti byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů. Dlouhodobě se zabývá vědeckou a pedagogickou činností zaměřenou na oblast botaniky a fytocenóz. V současné době se věnuje především problematikám synantropní vegetace, vegetace vinic a vegetace antropocénu.

Rozsah kurzu

3denní

5 vyučovacích hodin/odpoledne (15 hodin celkem)

Termín kurzu

23., 24. a 31. 5. 2024

od 13 hodin (po 5 vyučovacích hodinách)

čtvrtek, pátek a po týdnu pátek

Kurz se bude konat v budově E – ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

3 000,- Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
odborný garant kurzu
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Ústav biologie rostlin (AF)
Akademický pracovník – odborný asistent

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality