Lektor/lektorka dalšího vzdělávání

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost. 

Kurz je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační a je vhodný pro přípravu osob k získání profesní kvalifikace Lektor/lektorka dalšího vzdělávání v souladu s Národní soustavou kvalifikací.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat poznatky s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na všechny aspekty dalšího vzdělávání dospělých.

Obsah a ukončení kurzu

Vzdělávací program obsahuje tato témata:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 • Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání
 • Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí
 • Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání
 • Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře
 • Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých
 •  Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání
 • Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání
 • Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých
 • Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých

Účastník získá potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a poté má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor/lektorka dalšího vzdělávání“.  Více informací k autorizované zkoušce naleznete zde.

Lektoři

V kurzu vyučují zkušení externí i interní lektoři, kteří se dlouhodobě zabývají vzděláváním dospělých (např. Mgr. Petr Adamec, Ph.D., Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC, PhDr. Mirka Dvořáková, Ph,D. a další).

Rozsah kurzu

Celkový rozsah 100 hodin výuky, z toho 64 hodin prezenčně a 36 distančně – formou e-learningu (LMS MOODLE).

Termín kurzu

Bude vypsán na základě dostatečného zájmu.

Cena kurzu

14 900 Kč

Nabízíme také možnost vytvoření kurzu na míru v oblasti dalšího vzdělávání (např. pro HR manažery, odborné školitele ve firmách, či jazykové lektory a další). 

V případě zájmu o skupinové proškolení profesních kompetencí interních školitelů či lektorů zašlete poptávku na e-mail organizátora kurzu.  

Požadavky k přijetí do kurzu

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zaslání vyplněné přihlášky
 • zaplacení poplatku za kurz

Kontakty

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
Odborný garant kurzu
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality