Základní kontakty

Poradenské a profesní centrum
ICV, budova E
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno

IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489

Platební údaje:
Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno
SWIFT kód: KOMBCZPP
Číslo účtu: 7200310267/0100
IBAN kód: CZ56 0100 0000 0072 0031 0267
Variabilní symbol: 7240071
Mapa areálu MENDELU
Vedoucí poradenského a profesního centra
Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2023
Podpora uchazečů a studentů se SP, EEG biofeedback
Mgr. Blanka Piorecká
Budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018
Podpora studentů se SP, koučování
Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.
Budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018
Kariérové poradenství, koučování, psychologické poradenství
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018
Mateřská dovolená
Kurzy
Markéta Hadrabová
Budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2023
Poradenství pro poruchy řeči
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Budova E
Kancelář: 3. poschodí – vlevo, dveře N4021
Podpora studentů se SP, studijní poradenství
Mgr. Veronika Matějková
Budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2019
Mateřská dovolená
Psychologické poradenství, podpora uchazečů a studentů se SP
Mgr. Barbora Šímová
Budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2021
Psychologické poradenství, koučování
Mgr. Martina Fabianová
Budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2019