Kdo může využít kariérové poradenství?

  • Studenti MENDELU,
  • zaměstnanci MENDELU,
  • uchazeči o studium na MENDELU,
  • absolventi MENDELU,
  • veřejnost (v případě volné kapacity. Aktuálně nepřijímáme).

Co vám můžeme nabídnout? 

V rámci kariérního poradenství nabízíme řadu služeb s cílem podpořit uchazeče a studenty MENDELU v aktivním plánování a řízení své kariéry. Pomáháme jednotlivcům i skupinám v rozhodování a zorientování se v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a kariérního růstu.

Individuální konzultace

Na individuálních kariérových konzultacích můžete řešit témata jako rozhodování se a výběr oboru nebo zaměstnání, volba povolání, orientace a možnosti na trhu práce, životopis a motivační dopis, příprava na pohovor a jeho průběh, sestavení profesně-osobnostního profilu – silné a slabé stránky ve vztahu k profesnímu uplatnění, motivace, tendence k vedení lidí a schopnost rozhodovat.

V akademickém roce vám poskytneme až 10 konzultací, v intervalech podle domluvy.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy se zaměřují na trendy v životopisech a motivačních dopisech, LinkedIn profilu, rozvíjejí pracovní kompetence jako např. time management, komunikační styly nebo sebeprezentování nejen na pracovní pohovory.

Pracovní příležitosti

Kariérní den MENDELU i veletrh pracovních příležitostí JobChallenge nabízí studentům příležitost navázat spolupráci s některou z partnerských firem a nastartovat kariéru.

S námi to půjde!

Přijďte zdánlivě nemožné učinit možným, s námi to bude snazší.

Kariérové poradkyně:

PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, konzultační místnost 2
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Mateřská dovolená
Mgr. Martina Miškelová
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 3. poschodí

Cena:

Studenti MENDELUZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMA
Uchazeči o studium na MENDELUZDARMA
Absolventi MENDELUZDARMA v prvním roce po ukončení studia
Veřejnost700 Kč za konzultaci

Jak se objednat?

  • Máte-li zájem o konzultaci s kariérovou poradkyní, objednejte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  • Jakmile Vám kariérová poradkyně nabídne e-mailem možné termíny schůzky, reagujte a některý termín potvrďte! Bez vzájemně potvrzeného termínu (poradkyní i klientem), nedoporučujeme s termínem schůzky počítat. Prosíme, reagujte svižně, neblokujte zbytečně volné termíny kariérové poradkyně. Několikadenní prodlevou riskujete, že termíny budou nabídnuty jiným zájemcům.
Uveďte Váš univerzitní e-mail (neplatí pro absolventy)
Popište, proč máte zájem o kariérové poradenství, co byste si rádi odnesli.

* Nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Nepřeji si dostávat e-mailem newsletter poradenského centra.

Kliknutím na ‚Odeslat‘ potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace o zpracování osobních údajů a porozuměl/a jim.

Máte otázku?

Pošlete nám své dotazy na e-mail pcentrum@mendelu.cz a předmět e-mailu nazvěte: Kariérové poradenství – Mám otázku.