Kdo může využít kariérové poradenství?

  • Studenti MENDELU
  • Zaměstnanci MENDELU
  • Uchazeči o studium na MENDELU
  • Absolventi MENDELU
  • Veřejnost

Co vám můžeme nabídnout? 

V rámci kariérního poradenství nabízíme řadu služeb s cílem podpořit uchazeče i studenty MENDELU v aktivním plánování a řízení své kariéry. Pomáháme jednotlivcům i skupinám v rozhodování a zorientování se v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a kariérního růstu.

Individuální konzultace

Na individuálních kariérových konzultacích můžete řešit témata, jako např. rozhodování se a výběr oboru/zaměstnání, volba povolání, orientace a možnosti na trhu práce, životopis a motivační dopis, příprava na pohovor a jeho průběh, sestavení profesně-osobnostního profilu – silné a slabé stránky ve vztahu k profesnímu uplatnění, motivace, tendence k vedení lidí a schopnost rozhodovat.

Obvykle poskytujeme až 10 konzultací v akademickém roce, v intervalech dle domluvy.

Skupinové kurzy

Skupinové semináře se zaměřují na trendy ve vytváření životopisu, motivačního dopisu a LinkedIn profilu, rozvíjejí sebeprezentování (nejen) na přijímacím pohovoru a pracovní kompetence, např. time management, bodylanguage, komunikační styly.   

Více informací najdete na stránce Kurzy.

S námi to půjde!

Přijďte zdánlivě nemožné učinit možným, s námi to bude snazší.

Pracovní příležitosti

Spoluorganizujeme Kariérní den MENDELU a veletrh pracovních příležitostí JobChallenge. V 2022 se do akce Kariérní den MENDELU zapojilo přes 40 vystavovatelů. 16. ročník veletrhu JobChallenge proběhne 10. listopadu 2022 v Brně. Na obou akcích mohou naši studenti najít ten správný směr nastartovat svou pracovní kariéru navázáním spolupráce s některou z partnerských firem.

Naše kariérová poradkyně

PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. poschodí – vlevo, kancelář N2018

Cena

Studenti MENDELUZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMA
Uchazeči o studiumZDARMA
Absolventi MENDELUZDARMA v prvním roce po ukončení studia
Veřejnost700 Kč / 1 sezení

Čekací doba

Čekací doba na termín schůzky s kariéovou poradkyní je aktuálně 1 měsíc.

Jak se objednat?

  • Máte-li zájem o konzultaci s kariérovou poradkyní, objednejte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  • Jakmile vám kariérová poradkyně nabídne e-mailem možné termíny schůzky, je potřeba reagovat a některý termín potvrdit. Bez vzájemně potvrzeného termínu (poradkyní i klientem), nedoporučujeme s termínem schůzky počítat. Neblokujte, prosím, zbytečně volné termíny poradkyně a při domluvě reagujte svižně. Několikadenní prodlevou riskuje, že termíny budou nabídnuty jiným zájemcům.
  • Potřebujete se nás ještě na něco zeptat? Vaše dotazy nám pošlete na e-mail pcentrum@mendelu.cz, (prosíme, nazvěte předmět e-mailu „Kariérové poradenství“).
Uveďte Váš univerzitní e-mail
Popište, proč máte zájem o kariérové poradenství, co byste si rádi odnesli.

* Nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Nepřeji si dostávat e-mailem newsletter poradenského centra.

Kliknutím na ‚Odeslat‘ potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace o zpracování osobních údajů a porozuměl/a jim.