Řez ovocných dřevin II.

O ovocné dřeviny je v posledních letech čím dál větší zájem. Lidé postupně zjišťují, že hlavní stránka péče spočívá v řezech. V úvodním kurzu Řez ovocných dřevin I. absolventi získávají základní informace o ovocných dřevinách a jejich řezu. Pro zájemce o hlubší oblast péče o ovocné stromy a keře slouží tento kurz, který je pokračováním primárního kurzu o řezech ovocných dřevin, především stromů.

V pokračujícím kurzu Řez ovocných dřevin II. se účastníci dozví o speciálních řezech stromů, o péči o staré jedince, o údržbě intenzivních tvarů ovocných dřevin nebo o řezu a pěstování planých druhů ovocných dřevin či také o velmi poptávaném řezu ovocných keřů. Součástí kurzu bude také diskuze k daném problematice a praktické ukázky.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro pokročilejší ovocnáře, kteří si chtějí utřídit znalosti o řezech ovocných dřevin – stromů i keřů. Kurz je vhodný pro zahradníky, krajináře a úředníky místních samospráv a státních správ. Před zahájením kurzu je vhodné absolvovat kurz Řez ovocných dřevin I.

Obsah kurzu

Teoretická část

  1. Speciální řezy ovocných stromů
  2. Řez intenzivních tvarů ovocných dřevin
  3. Řez ovocných keřů
  4. Řez exotických druhů dřevin
  5. Řez a pěstování planých dřevin
  6. Péče o staré stromy

Praktická část

Bude probíhat v sadech a ovocných kulturách v rámci Brna.

Názorné ukázky různých typů řezů mladých stromů i vzrostlých stromů budou provedeny lektorem.

Informace o lektorech

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje péči o přírodu v chráněných územích, ve volné krajině i ve městě. Založil několik ovocných sadů a stromořadí a zároveň se podílel na jejich ošetřování, spočívajících zejména v řezech. Jeho cílem je stručně vysvětlit a naučit zájemce, jak se mají jednoduše starat o ovocné stromy i keře. Důraz klade na intuitivní přístupy a přemýšlení u provádění řezů.

Antonín Nový – absolvent Střední odborné školy zahradnické v Bohunicích. Nyní pátým rokem působí ve spolku Rezekvítek jako odborný pracovník. Spolupracoval na výsadbách několika ovocných sadů a stromořadí a dodnes zde koordinuje následnou péči a veškerou údržbu. Zkušenosti s řezy ovocných stromů získal praxí na Bohunické zahradnické škole, na Rezekvítku, zahradách přátel a rodičů. Klade velký důraz na individuální přístupy a takové zásahy, kdy méně znamená více. 

Rozsah kurzu

2denní

1. den teoretická část na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno; 5 vyučovacích hodin

2. den praktická část v ovocném sadu v rámci Brna; 4 vyučovací hodiny

Termín kurzu

14. – 15. 4. 2023 – obsazeno

28. – 29. 4. 2023

po zaslání přihlášky budete automaticky přihlášeni na volný termín 28. – 29. 4. 2023

Cena kurzu

2 400 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality