Řez ovocných dřevin II.

O ovocné dřeviny je v posledních letech čím dál větší zájem. Lidé postupně zjišťují, že hlavní stránka péče spočívá v řezech. Součástí úvodního kurzu Řez ovocných dřevin I. jsou základní informace o ovocných dřevinách a jejich řezu. Pro zájemce o hlubší vhled do péče o ovocné stromy a keře slouží tento kurz, který je pokračováním primárního kurzu o řezech ovocných dřevin, především stromů.

V pokračujícím kurzu Řez ovocných dřevin II. se účastníci dozví o speciálních řezech stromů, o péči o staré jedince, o údržbě intenzivních tvarů ovocných dřevin nebo o řezu a pěstování planých druhů ovocných dřevin či také o velmi poptávaném řezu ovocných keřů. Součástí kurzu bude také diskuze k daném problematice a praktické ukázky.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro pokročilejší ovocnáře, kteří si chtějí utřídit znalosti o řezech ovocných dřevin – stromů i keřů. Kurz je vhodný pro zahradníky, krajináře a úředníky místních samospráv a státních správ. Jako předpoklad doporučujeme absolvovat kurz Řez ovocných dřevin I., kde budou probrány základní řezy a zásady řezů.

Obsah kurzu

Teoretická část

  1. Speciální řezy ovocných stromů
  2. Řez intenzivních tvarů ovocných dřevin
  3. Řez ovocných keřů
  4. Řez exotických druhů dřevin
  5. Řez a pěstování planých dřevin
  6. Péče o staré stromy

Praktická část

Bude probíhat v sadu a ovocných kulturách v rámci Brna.

Názorné ukázky různých typů řezů mladých stromů i vzrostlých stromů budou provedeny lektorem.

Informace o lektorech

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje péči o přírodu v chráněných územích, ve volné krajině i ve městě. Založil několik ovocných sadů a stromořadí a zároveň se podílel na jejich ošetřování, spočívajících zejména v řezech. Jeho cílem je stručně vysvětlit a naučit zájemce, jak se mají jednoduše starat o ovocné stromy i keře. Důraz klade na intuitivní přístupy a přemýšlení u provádění řezů.

Rozsah kurzu

2denní

1. den teoretická část na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno; 6 vyučovacích hodin

2. den praktická část v ovocném sadu v rámci Brna; 4 vyučovací hodiny

Termín kurzu

podzim 2024

přihlášky přijímáme již nyní (nejsou závazné), až bude znám přesný termín kurzu, budete o něm informováni na email uvedený v přihlášce

pátek od 9 – 16 hod. (s přestávkou na oběd), sobota zahájení 9:30, místo upřesníme v organizačním emailu

Cena kurzu

2 600 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality