Péče o ovocné dřeviny

V krajině i zahradách rok co rok přibývají nové ovocné stromy a keře. Někdo naopak koupí nebo zdědí starý ovocný sad. Mnozí dostanou za úkol starat se o veřejnou zeleň, která zahrnuje i ovocné dřeviny různého staří a různé vitality. Ale jak se o takové porosty starat? Co všechno stromy potřebují kromě řezů? Jak odhalit nedostatky v zárodku, aby se nestaly velkým problémem? Právě na to se bude snažit odpovědět tento kurz, který se bude věnovat péči o ovocné dřeviny.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rozšíření znalostí a získání zkušeností s péčí o ovocné dřeviny a jejich okolí. Účastník kurzu se dozví informace o výživě stromů, o ochraně před škůdci a chorobami, jak se starat o půdu, jak kosit travní porosty v sadu apod.

Komu je kurz určen

Kurz je určen jak pro začátečníky bez předchozích zkušeností, tak pro pokročilejší ovocnáře, kteří si chtějí utřídit znalosti o údržbě nejen samotných ovocných dřevin, ale i okolí výsadeb jako jsou sady, meze či stromořadí. Kurz je vhodný také pro začínající zahradníky, krajináře a úředníky.

Obsah kurzu

  1. Úvod do problematiky
  2. Výchova a pěstování ovocných dřevin
  3. Práce s půdou
  4. Hnojení a výživa
  5. Závlaha
  6. Ochrana ovocných stromů a keřů
  7. Údržba travních porostů
  8. Doprovodná zeleň a okolí sadů
  9. Plánování péče

Informace o lektorovi

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje péči o přírodu v chráněných územích, ve volné krajině i ve městě. Založil několik ovocných sadů a stromořadí a zároveň se podílel na jejich ošetřování, spočívajících zejména v řezech. Jeho cílem je stručně vysvětlit a naučit zájemce, jak se mají jednoduše starat o ovocné stromy i keře. Důraz klade na intuitivní přístupy a přemýšlení.

Rozsah kurzu

1denní

výuka bude probíhat na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno

Termín kurzu

11. 4. 2024

7 vyučovacích hodin (9 – 17 hod. s přestávkou na oběd)

Cena kurzu

1 900 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality