Základní informace

2022

Nařízení ředitele č. 2 / 2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 Nařízení ředitele č. 1 / 2022 – Stanovení působnosti zastupců ředitele

2021

Nařízení ředitele č. 7 / 2021 – Stanovení výše zisku z doplňkové činnosti VÚ ICV pro rok 2022 Nařízení ředitele č. 6 / 2021 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro studenty bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na VÚ ICV pro rok 2021 Nařízení ředitele č. 5 / 2021 – Složení programové rady VÚ ICV Nařízení ředitele č. 4 / 2021 – Složení komise pro tvůrčí činnost Nařízení ředitele č. 3 / 2021 – Složení Komise pro pedagogickou činnost VÚ ICV Nařízení ředitele č. 2 / 2021 – Výplata prospěchových stipendií Nařízení ředitele č. 1 / 2021 – Harmonogram akademického roku 2021/2022

2020

Nařízení ředitele č. 13 / 2020 – Stanovení výše zisku z dpolňkové činnosti VÚ ICV pro rok 2021 Nařízení ředitele č. 11 / 2020 – Změna struktury jmenovaných pracovníků – zástupců ředitele VÚ ICV Nařízení ředitele č. 9 / 2020 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro studenty bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na VÚ ICV pro rok 2020 Nařízení ředitele č. 8 / 2020 – Výplata prospěchových stipendií Nařízení ředitele č. 7 / 2020 – Likvidační komise VÚ ICV Nařízení ředitele č. 5 / 2020 – Harmonogram akademického roku 2020/2021 Director’s Decree No. 2/2020 – Evaluation and Management of the Career and Professional Development of the Academic Staff of Institute of the Lifelong Learning at Mendel University in Brno Nařízení ředitele č. 2 / 2020 – Hodnocení a řízení kariérního a profesního rozvoje akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Director’s Decree No. 1/2020 – Standard volume of pedagogical and creative activities performed by members of the academic staff of the Institute of Lifelong Learning at Mendel University in Brno Nařízení ředitele č. 1 / 2020 – Obvyklá míra pedagogických a tvůrčích aktivit akademických pracovníků vysokoškolského ústavu ICV MENDELU

2019

Director’s Decree No. 5/2019 – Motivational programme in support of management of the careers and creative activities of academic workers of the Institute of Lifelong Learning at Mendel University in Brno Nařízení ředitele č. 9 / 2019 – O zařazování akademických pracovníků VÚ ICV MENDELU do vyšší mzdové třídy Nařízení ředitele č. 5 / 2019 – Motivační program na podporu řízení kariéry a tvůrčí činnosti akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Dlouhodobý / Strategický záměr
Plán realizace strategického záměru / Aktualizace dlouhodobého záměru

Informace související se studiem

Bakalářský studijní program
  • Učitelství odborných předmětů (UOP) – do 30. 11. 2020 – Akreditace
  • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) – do 31. 7. 2020 – Akreditace
  • Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP) – do 30. 11. 2020 – Akreditace
  • Žádost o prodloužení akreditace Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP) – Akreditace
  • Žádost o akreditaci – Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
  • Žádost o akreditaci – Aplikovaná pedagogická studia
Magisterský studijní program
  • Technické znalectvní a expertní inženýrství – do 30. 11. 2020 – Akreditace
  • Žádost o prodloužení akreditace Technické znalectvní a expertní inženýrství – Akreditace

Přijímací řízení

Podmínky přijetí k bakalářskému studiu na vysokoškolském ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023 Podmínky přijetí k bakalářskému studiu na vysokoškolském ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2021/2022 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2020/2021

Zápisy z přijímacích řízení

Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2022/2023 Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2021/2022

Další informace

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
Nenalezena žádná vyhovující data.