Řez ovocných dřevin I.

Ovocné dřeviny vyžadují trvalou péči jako jsou především řezy různých typů, v různé intenzitě a termínech. Pokud jste zdědili nebo koupili sad, je nutné se o něj správně starat, aby vám sloužil a žil, co nejdéle. Kurz je vhodný i pro majitele mladých sadů nebo ty, kteří založili ovocnou kulturu (alej, remíz) a neví si rady jak na správné provedení řezů.

Kurz Vám umožní získat základní znalosti a praktické vědomosti o řezu ovocných dřevin. Absolvent kurzu dokáže stanovit postup ošetřování stromů pomocí řezu a provádět řezy sám bez pomoci odborného dohledu. Výsledkem jeho činností budou správně ošetřené stromy i keře, které budou mít optimální plodnost a vitalitu.

Na tento kurz navazuje Řez ovocných dřevin II., který se zaměřuje na další specifika řezů (intenzivní tvar, keře, staré stromy).

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný pro začátečníky bez předchozích zkušeností i pro pokročilejší ovocnáře, kteří si chtějí utřídit znalosti o řezech ovocných dřevin. Kurze se mohou zúčastnit také začínající zahradníci, krajináři a úředníci místních samospráv a státních správ.

Obsah kurzu

Teoretická část

  1. Úvod do problematiky
  2. Taxonomické zařazení ovocných dřevin
  3. Morfologie a fyziologie
  4. Základní pojmy při řezu ovocných dřevin
  5. Termíny provádění řezů
  6. Typy řezů ovocných stromů
  7. Základy řezu ovocných keřů
  8. Zásady a provánění řezů
  9. Velikost a ošetření ran po řezu
  10. Přehled pomůcek, nářadí, nástrojů a strojů k provádění řezů

Praktická část

Bude probíhat  v lokalitě Medlánky (Biocentrum Medlánky – https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2021/Medlanecky-biokoridor).

Lektor provede názornou ukázku řezů stromů. V případě zájmu si také účastníci pod vedením lektora mohou řezy vyzkoušet.

Prosíme účastníky, aby si na praktickou část přinesli vlastní zahradnické nůžky a rukavice.

Informace o lektorovi

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje péči o přírodu v chráněných územích, ve volné krajině i ve městě. Založil několik ovocných sadů a stromořadí a zároveň se podílel na jejich ošetřování, spočívajících zejména v řezech. Jeho cílem je stručně vysvětlit a naučit zájemce, jak se mají jednoduše starat o ovocné stromy i keře. Důraz klade na intuitivní přístupy a přemýšlení u provádění řezů.

Rozsah kurzu

2denní

1. den teoretická část na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno; 6 vyučovacích hodin

2. den praktická část v ovocném sadu Medlánky nebo Černovice; 4 vyučovací hodiny

Termín kurzu

podzim 2024

přihlášky přijímáme již nyní (nejsou závazné), až bude znám přesný termín kurzu, budete o něm informováni na email uvedený v přihlášce

pátek od 9 – 16 hod. (s přestávkou na oběd), sobota sraz v 9 hod. zastávka Medlánky

Cena kurzu

2 800 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality