Postup při podání přihlášky a průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím Univerzitního informačního systémuPřihlašování do studijních programů Aplikovaná pedagogická studia a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bude probíhat pouze elektronicky, přihlášky v papírové podobě uchazeči už nezasílají.
 2. Elektronickou přihlášku ke studiu musí uchazeči podat do 15. 4. 2024.  
 3. Uchazeči zaplatí poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 600 Kč dle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky a je nevratný.
 4. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu ve studijních programech Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia jsou:
  • Vykonání přijímací zkoušky v podobě elektronického testu všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na oblast společenských věd (např. pedagogika, psychologie, sociologie atd.).
  • Dosažení požadovaného vzdělání – doklady o potřebném vzdělání předloží úspěšní uchazeči do 20. 6. 2024, ale nejpozději během zápisu do studia, který proběhne na konci června 2024:
   • Složení maturitní zkoušky prokáže uchazeč úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo autorizovanou konverzí tohoto dokumentu do elektronické podoby (více o možnosti autorizované konverze dokumentů).
   • Absolvent vysoké školy se prokáže úředně ověřenou kopií diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovanou konverzí těchto dokumentů do elektronické podoby.
   • Pro urychlení procesu přijímacího řízení doporučujeme uchazečům využít možnosti autorizovaně konvertovaných kopií dokumentů, které lze snadno zajistit např. na České poště. Následně je zaslat emailem před termínem zápisu na Studijní oddělení ICV na adresu iva.urbankova@mendelu.cz nebo do datové schránky s ID schránky: 85ij9bs.
   • Pokud maturitním vysvědčením, případně vysokoškolským diplomem, uchazeč v době zápisu nedisponuje nebo se nemůže ze závažných a prokazatelných příčin dostavit k zápisu, může požádat rektora o stanovení náhradního termínu zápisu. Žádost musí být podána písemně buď před termínem, nebo nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne termínu zápisu. Uchazeč ji zašle na adresu Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Studijní oddělení, Zemědělská 5, 613 00 Brno.
   • Uchazeči ze zahraničí, s výjimkou studentů slovenské státní příslušnosti, mohou požádat o posouzení dosaženého středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání Studijní oddělení ICV. Uchazeč vyplní žádost o posouzení a zašle ji emailem na Studijní oddělení ICV na adresu iva.urbankova@mendelu.cz. Následně podle pokynů Studijního oddělení ICV uhradí poplatek 800 Kč. Takto vystavené posouzení vzdělání platí pouze pro studium na ICV MENDELU v současném přijímacím řízení a jeho vyřízení trvá 2 – 3 týdny. Žádost proto doporučujeme podat do 10. 6. 2024. Dosažené vzdělání mohou uchazeči ze zahraničí prokázat také ověřenou kopií nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v České republice podle obecně závazných předpisů České republiky.

Informace k přijímací zkoušce

Pokud jste u přijímací zkoušky dosáhli potřebné bodové hranice pro přijetí (uvedeno v dokumentu Zápis z přijímacího řízení pro 2024/2025), ale nebyli jste z kapacitních důvodů přijati, můžete podat písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na ICV MENDELU (vzor odvolání pro uchazeče na ICV MENDELU). Odvolání je ale možné podat až poté, co od nás obdržíte písemné rozhodnutí o nepřijetí. Toto rozhodnutí zasíláme poštou v obálce s červeným pruhem.

Zápisy z přijímacích řízení
Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2024/20256.6.20246.6.2023 13:26:15
Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2023/20246.6.20236.6.2023 10:53:28
Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2022/20238.6.20228.6.2022 12:53:42
Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2021/20227.6.20217.6.2021 16:42:59

Archiv

Nástup do studia

Svůj zájem o nástup do studia potvrzujete během zápisu do 1. ročníku bakalářského studia, který probíhá na konci června. O přesném termínu jeho konání vás bude s předstihem informovat Studijní oddělení. Při zápisu je nutná vaše osobní účast. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit, máte možnost:

 • Vyslat za sebe náhradníka, který od vás bude mít notářsky ověřenou plnou moc k tomuto úkonu.
 • Požádat o náhradní termín zápisu. Žádost musíte podat písemně buď před termínem zápisu, nebo nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne termínu zápisu. Žádost zašlete na adresu Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Studijní oddělení, Zemědělská 5, 613 00 Brno.