Kdo může využít studijní poradenství?

  • Studenti MENDELU.

Co vám můžeme nabídnout? 

Naším cílem je budovat ve studentech zdravé sebepojetí a přesvědčení o vlastních schopnostech dosáhnout dobrých studijních výsledků. Zjednodušeně řečeno naučíme vás o učení přemýšlet tak, abyste si při studiu nepůsobili zbytečné těžkosti a uměli si poradit sami. Obrátit se na nás můžete například s mapováním svých silných a slabých stránek v učení, prokrastinací, hledáním a rozvíjením vhodných učebních strategií (práce s texty, paměťové techniky, plánování, verbální dovednosti aj.), rozvržením studijní zátěže nebo s potížemi dokončit studium (psát bakalářskou či diplomovou práci).

Nespecializujeme se na orientaci ve vnitřních předpisech univerzity, ale tyto informace umíme zprostředkovat. 

Individuální konzultace

Individuální konzultace mohou proběhnout jednorázově nebo v pravidelných intervalech během semestru, vždy dle domluvy. Setkání jsou dlouhá zpravidla 1 hod. a probíhají osobně nebo online přes MS Teams. Četnost setkávání záleží na vašich potřebách a domluvě s lektorkou. Obvykle poskytujeme až 10 konzultací v akademickém roce.

Společně můžeme řešit např. jak pracovat s texty a informacemi, zlepšení verbálních a sebeprezentačních dovedností, jak se lépe orientovat v dokumentech, v UIS nebo v prostoru, jak si zapamatovat a znovu vybavit učivo, vlastní strategie a styly učení, efektivní plánování (skloubení studijních a jiných povinností), jak vytvořit podporující prostředí k učení, systematickou přípravu na státnice a obhajobu závěrečné práce.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy a workshopy rozvíjející studijní kompetence, třeba paměťové techniky, styly učení a jak s nimi nakládat, práce s texty (výtěžnost informací ze skript) aj. jsou vždy interaktivní a s fajn lektory. Jde o dobrou alternativu individuálního studijního poradenství – ve zhuštěné podobě dostanete prakticky zaměřené informace, které můžete dál zkoušet sami.

Jednotlivé kurzy najdete na stránce Kurzy. Něco vám v nabídce chybí? Napište nám!

Jako studenti MENDELU máte kurzy a workshopy zdarma!

Jak pracujeme a z čeho vycházíme? 

Důraz je kladen na techniky práce umožňující vaši vlastní proaktivitu, vede to k lepšímu osvojení si studijní látky. Při rozvoji učebních strategií u studentů vycházíme zejména z programu Já na to mám! vysokoškoláci od DYS-centrum® Praha. Tento program byl vytvořen pro potřeby studentů s dyslexií a jinými specifickými poruchami učení, kteří jsou motivovaní zlepšovat své studijní dovednosti a návyky, mnohdy oslabené právě poruchami učení.  Jde o unikátní nástroj, který využívá pracovní listy i reálné studijní materiálů k tréninku nových technik učení se. Lektor zde vystupuje jako partner a tutor.

Čerpáme také z teorie zprostředkovaného učení podle Reuvena Feuersteina. Tento přístup rozvíjí schopnost myslet a učit se, mít vnitřní motivaci, nepodléhat zklamání a celkově budovat studentovo zdravé sebepojetí. Dále studenty seznamujeme se styly učení dle percepčních preferencí a mapování silných a slabých stránek. Ztotožňujeme se s myšlenkou, že pokud má student představu, jakým způsobem může informace přijímat a jak s nimi lze dále pracovat, může i lépe zvolit strategie učení a přizpůsobit je studijní látce, kterou si potřebuje osvojit.

Zvládat své studijní povinnosti s lehkostí znamená mnohdy trénink a dřinu na začátku, ale my vás v tom nenecháme!

Lektorka:

Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2019

Cena:

Studenti MENDELUZDARMA

Jak se objednat?

  • Máte-li zájem o konzultaci s naší studijní poradkyní, objednejte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  • Jakmile Vám studijní poradkyně nabídne možné termíny schůzky, reagujte a některý termín potvrďte! Bez vzájemně potvrzeného termínu (studijní poradkyní i klientem), nedoporučujeme s termínem schůzky počítat. Prosíme, reagujte svižně, neblokujte zbytečně volné termíny studijní poradkyně. Několikadenní prodlevou riskujete, že termíny budou nabídnuty jiným zájemcům.
Uveďte Váš univerzitní e-mail
Popište, proč máte zájem o studijní poradenství, s čím za námi přicházíte.

* Nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Nepřeji si dostávat e-mailem newsletter poradenského centra.

Kliknutím na ‚Odeslat‘ potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace o zpracování osobních údajů a porozuměl/a jim.

Máte otázku?

Pošlete nám své dotazy na e-mail pcentrum@mendelu.cz a předmět e-mailu nazvěte: Studijní poradenství – Mám otázku.