Vědecko-výzkumné zaměření Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) se zakládá na jeho pedagogické a odborné činnosti. Aktivity v oblasti vědy a výzkumu realizuje ICV MENDELU v souladu se Strategickým záměrem Mendelovy univerzity v Brně na období od roku 2021 a Institutu celoživotního vzdělávání pro konkrétní časové období. Strategické cíle a priority v oblasti tvůrčí činnosti definují dokumenty Strategie rozvoje tvůrčí činnosti na vysokoškolském ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný záměr ICV MENDELU.

Zaměření výzkumu

  • Dějiny pedagogiky a školství v období socialistického Československa a postsocialistické transformace.
  • Determinanty udržitelnosti kvality života starších občanů se zřetelem na univerzity třetího věku a aktivní občanství.
  • Kvalita programů profesního a zájmového vzdělávání realizovaných v rámci celoživotního vzdělávání na vysokých školách v České republice.
  • Pedagogická činnost učitele praktického vyučování a odborného výcviku v podmínkách současné střední odborné školy.
  • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
  • Průmysl 4.0 a jeho vliv na rozvoj v oblasti vzdělávání a školství.