Organizační struktura vysokoškolského ústavu

doc. Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA
ředitel vysokoškolského ústavu
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
zástupce ředitele pro tvůrčí činnost, internacionalizaci a kvalitu
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
zástupkyně ředitele pro vzdělávací činnost, spolupráci s praxí a vnější vztahy
Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
tajemník

Oddělení vysokoškolského ústavu