Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) zajišťuje výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty a zaměstnance MENDELU zajišťuje ICV zdarma profesionální služby Poradenského a profesního centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro seniory organizuje Univerzitu třetího věku, pro seniory a jejich vnoučata pořádá Mezigenerační univerzitu. Institut celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2003, vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně je od roku 2006.


Aktuální nabídka našich odborných, jazykových a zájmových kurzů pro širokou veřejnost, zaměstnance a studenty MENDELU. 

Schopnosti jako jsou správné nastavení vzdělávacího cíle, vhodně zvolená vzdělávací metoda, srozumitelné předávání odborných poznatků,...

Tiskové zprávy

Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně začne podobně jako celá vysoká škola nadcházející školní rok s prezenční výukou. Vyjde...

Tiskové zprávy

Aktuální nabídka kurzů pro zaměstnance MENDELU, zdarma - podzim 2021.

Naučte se skvěle nový jazyk nebo zdokonalte ten, co již umíte! Vždyť v současné době cizí jazyky potřebujeme na každém kroku - v zaměstnání,...

Kurz Vám vysvětlí základní pojmy a souvislosti v oblasti finančního řízení a přiblíží možnosti vyhodnocení a analýzu fin.výkazů.

Ekonomické a manažerské kurzy

V kurzu Úvod do degustace účastníci získají širší obzor a orientaci v praktické degustaci vína, naučí se rozeznávat základní chutě a vůně...

NOVINKA! Zajímá Vás pěstování plodin, zeleniny a okrasných rostlin, ale zároveň přemýšlíte, jak být šetrný k životnímu prostředí?

Kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví

Jaké místo vám dala vaše tlupa? Vyhovuje vám místo, které jste v kolektivu dostali už někdy ve školce nebo škole? 

Možnost zakoupení kurzu...

Kurzy osobnostního rozvoje (Softskills)

 

Archiv článků

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: