Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro specialistu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kurz je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační a je vhodný pro přípravu osob k získání profesní kvalifikace Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v souladu s Národní soustavou kvalifikací.

Cíl kurzu

Absolventi kurzu získají znalosti z oblasti personalistiky se zaměřením na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Naučí se identifikovat vzdělávací potřeby v rámci firmy, stanovit požadavky na pracovní pozici, vytvářet zásady kariérového růstu zaměstnanců, orientovat se ve formách a možnostech dalšího vzdělávání, sestavit vzdělávací plán a vyhodnotit efektivitu vzdělávání.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat nebo rozvinout profesní kompetence v oblasti personalistiky se zaměřením na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – pro pracovníky z oblasti HR, koordinátory a organizátory vzdělávacích akcí, lektory a další zájemce.

Obsah kurzu

Vzdělávací program obsahuje následující témata:

 • Identifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy
 • Stanovení požadavků na pracovní pozici
 • Vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců
 • Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání
 • Sestavení vzdělávacího plánu
 • Vyhodnocení efektivity vzdělávání

Výstup z kurzu

Absolvent získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, podmínkou je 80 % účast na výuce. Poté má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Více informací k autorizované zkoušce naleznete zde.

Lektoři

V kurzu vyučují interní i externí lektoři, kteří se zabývají vzděláváním a rozvojem zaměstnanců (Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC, Mgr. Simona Ševčíková, Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. atd.).

Rozsah kurzu

Celkový rozsah 50 hodin výuky, z toho 32 hodin prezenčně (4 výukové dny) a 18 hodin distančně – formou e-learningu (LMS MOODLE).

Termín konání

Prezenční výuka bude probíhat v následujících termínech:

 • 18. – 19. dubna 2024
 • 2. – 3. května 2024

Začátek výuky vždy v 9 hodin, 8 vyučovacích hodin denně (vyučovací hodina=45 minut).

Místo konání: ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno

Cena kurzu

Účast na kurzu je zdarma. Příprava kurzu a jeho realizace je financovaná z projektu Národního plánu obnovy pro oblast VŠ (2022-2024).

Požadavky k přijetí do kurzu

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • základní znalost práce na PC, účastníci kurzu musí mít k využití elektronických studijních opor odpovídající technické vybavení (PC, notebook apod.)
 • vyplnění a odeslání závazné přihlášky

Organizační zajištění

Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV))

Přihlášení na kurz

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality