Základní choroby a škůdci révy vinné

Jednodenní kurz Vám umožní získat základní znalosti o běžně se vyskytujících chorobách révy a škůdcích, naučíte se je rozeznávat a dozvíte se také „jak s nimi zatočit“.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s typickými chorobami (zejména houbové) a škůdci révy vinné teoreticky i přímo ve vinici.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.

Obsah kurzu

Kurz Vám umožní získat základní znalosti o běžně se vyskytujících chorobách révy a škůdcích, naučíte se je rozeznávat a dozvíte se také „jak s nimi zatočit“. Teoretická výuka bude vhodně spojená s praktickými ukázkami přímo ve vinici vzdálené cca 500 metrů od výukové místnosti. Absolventi by měli zvládnout rozpoznat zejména houbové choroby jako je padlí a plíseň révy, houbové choroby kmene (GTD, Esca), aj. (dle výskytu) a ze škůdců pak zejména roztoče a obaleče.

V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

  1. Obecné dělení chorob (houbové, virové, bakteriové a mykoplazmy).
  2. Obecně škůdci révy  (roztoči, obaleči, hmyz a ptáci).

Praktická část se uskuteční ve vinici ZF Mendelu, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd (je zde umístěn genofond révy ČR).

Pomůcky: Dle počasí přiměřené oblečení, pití a opalovací krém

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D. působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.

Rozsah kurzu

1denní, 5 vyučovacích hodin

teoretická i praktická část bude probíhat v Lednici – Ústav vinařství a vinohradnictví AF MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice

Termín kurzu

léto 2024, v červnu 2024 bude upřesněno

Cena kurzu

2 000 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu Osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Akademický pracovník – asistent – vědecko-výzkumný pracovník – Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality