Autorizovaná zkouška pro PK Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Mendelova univerzita v Brně je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, kód 62-014-R, které odpovídá kvalifikační úrovni 6 dle EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá dle platného standardu, který je zveřejněn na stránkách Národní soustavy kvalifikací. Potřebné informace naleznete zde.

Zkouškou jsou ověřovány kompetence v těchto oblastech:

  • Identifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy
  • Stanovení požadavků na pracovní pozici
  • Vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců
  • Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání
  • Sestavení vzdělávacího plánu
  • Vyhodnocení efektivity vzdělávání

Zkouška probíhá před dvoučlennou komisí. Uchazeč formou ústního ověření a praktického předvedení prokáže svoje dovednosti, znalosti a schopnosti pro výše uvedené kompetence. Ověření praktických kritérií probíhá vyřešením a odprezentováním případové studie, kterou si uchazeč vylosuje (případové studie má k dispozici autorizovaná osoba). Řešení případové studie je součástí zkoušky, čas na samotné řešení případové studie je 60-90 minut. Potřebné informace k průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.

Délka zkoušky

Příprava na zkoušku trvá 10 minut. Celková doba trvání zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2,5 – 4 hodiny.

Termín zkoušky

bude upřesněn (dle domluvy)

Cena zkoušky

7 900 Kč (cena pro zájemce, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na ICV MENDELU)

4 800 Kč (cena pro absolventy rekvalifikačního kurzu Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na ICV MENDELU)

Kontakt

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání

Přihlášení na zkoušku

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality