Prázdninová mezigenerační univerzita

28. 8. 2023

Ve dnech 22–⁠24. 8. 2023 se konal již 3. ročník Prázdninové mezigenerační univerzity.  I tentokrát měli prarodiče se svými vnoučaty možnost společně prožít tři dny plné nejen nových informací, ale také nevšedních zážitků v prostředí Mendlovy univerzity v Brně.

Tématem prvního dne byla recyklace a udržitelnost, na které naše univerzita klade velký důraz. Senioři a děti tvořili výrobky z různých materiálů a z předmětů, které již neslouží svému prvotnímu účelu, ale dají se právě díky recyklaci využít například k výrobě šperků, přáníček nebo dekorací.

Druhý den probíhal v mléčném poloprovozu Agronomické fakulty, kde se všichni společně učili o mléce a výrobě sýra, kterou si následně zkusili i prakticky. Domů si tak mohli odnést vlastnoručně vyrobený čerstvý sýr typu panýr. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla výroba vlastní zmrzliny, na které si všichni společně pochutnali.

Třetí den byl věnován přírodě, konkrétně poznávání lesa ve Školním lesním podniku, a společnému opékání špekáčků v Centru lesní pedagogiky Doubravka.

Prázdninová mezigenerační univerzita je součástí mezigeneračních aktivit, které od roku 2019 rozvíjí Oddělení vzdělávání seniorů na ICV MENDELU. Prarodiče společně se svými vnoučaty mají možnost vedle této prázdninové akce společně aktivně trávit čas i během akademického roku, kdy mohou využít jednoho ze dvou programů Mezigenerační univerzity MENDELU. Senioři a děti se tak učí nejen společně, ale i od sebe navzájem. Rovněž se tak seznamují s jednotlivými pracovišti Mendelovy univerzity v Brně, jejich zaměřením a vědeckými výsledky.

Více aktualit

Všechny aktuality