Pro akademický rok 2024/2025, který začne v říjnu 2023, jsme pro zájemce připravili dva mezigenerační programy. Oba programy jsou určeny pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 7 – 12 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče.

Programy jsou rozděleny na 6 setkání, která obvykle probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a březen až květen), a to 1 x měsíčně, vždy v sobotu v rozsahu 5 výukových hodin. Programy na sebe nenavazují, rozdíl je pouze v tematickém zaměření jednotlivých setkání.

Přihlašování na nový akademický rok 2024/2025 (začátek říjen 2025) bude probíhat od 7. května 2024 9.00 hod. Kompletní nabídka bude zveřejněna nejpozději od 1. května 2024. Přihlásit se můžete elektronickou přihláškou na odkazech níže.

Kontakt

Mgr. Bc. Kateřina Pevná
metodička Mezigenerační univerzity