Angličtina pro vyšší pokročilé

Cílem kurzu pro vyšší pokročilé je dále rozvíjet všechny jazykové dovednosti, jako je mluvení, poslech, gramatika a slovní zásoba, čtení a psaní, a přitom stále prohlubovat již dříve osvojené znalosti. Zlepšete si plynulost projevu, rozšiřte a procvičte si znalost gramatiky na úrovni upper-intermediate. Dále si rozšíříte slovní zásobu pro použití v mluveném jazyce i písemném projevu. Pomocí kurzu si posílíte všechny čtyři aspekty jazyka –  mluvení, poslech, čtení a psaní.

Obsah kurzu

Gramatická část je zaměřena na procvičování časů (předpřítomný, předminulý a předbudoucí), přídavných jmen a příslovcí, trpného rodu, podmínkových a časových vět, modálních sloves s minulým infinitivem, použití gerundia a infinitivu, souslednosti časů atd. Oblast slovní zásoby se zaměřuje na rozšíření a prohloubení znalostí pro komunikaci na vyšší úrovni o běžných tématech. Důraz je kladen na procvičování mluvení s využitím pokročilé gramatiky a frází a na zdokonalení poslechových dovedností. Kurz je určen všem, kteří chtějí dále rozvíjet a zlepšovat své dosavadní znalosti angličtiny.

Studijní materiál: New English File Upper-intermediate Third edition 

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Hana Crhonková. Vystudovala Slezskou univerzitu v Opavě, Filozoficko-přírodovědeckou fakultu, obor Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů pro střední školy, čeština-angličtina. Po ukončení studia se věnovala soukromé a firemní výuce přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky PET, FCE, CAE. Pracovala v několika jazykových školách. Na PEF MENDELU pracovala jako hlavní metodička a koordinátorka lektorského sboru zajišťujícího výuku cizích jazyků. K rozvoji znalostí přispěly její zahraniční pobyty v anglicky mluvících zemí například Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada, USA.

Rozsah kurzu

Kurz angličtina pro středně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 26 vyuč. hodin

2. semestr – 42 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2024. Bude upřesněno.
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách. 

2 semestry

6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality