AJ pro vyšší pokročilé

20. 12. 2017 -

Angličtina pro vyšší pokročilé


Cíl kurzu

Cílem kurzu pro vyšší pokročilé je dále rozvíjet všechny jazykové dovednosti, jako je mluvení, poslech, gramatika a slovní zásoba, čtení a psaní, a přitom stále prohlubovat již dříve osvojené znalosti.

Zlepšete si plynulost projevu, rozšiřte a procvičte si znalost gramatiky na úrovni upper-intermediate. Dále si rozšíříte slovní zásobu pro použití v mluveném jazyce i písemném projevu. Pomocí kurzu si posílíte všechny čtyři aspekty jazyka -  mluvení, poslech, čtení a psaní.


Obsah kurzu

Gramatická část je zaměřena na procvičování časů (předpřítomný, předminulý a předbudoucí), přídavných jmen a příslovcí, trpného rodu, podmínkových a časových vět, modálních sloves s minulým infinitivem, použití gerundia a infinitivu, souslednosti časů atd. Oblast slovní zásoby se zaměřuje na rozšíření a prohloubení znalostí pro komunikaci na vyšší úrovni o běžných tématech. Důraz je kladen na procvičování mluvení s využitím pokročilé gramatiky a frází a na zdokonalení poslechových dovedností. Kurz je určen všem, kteří chtějí dále rozvíjet a zlepšovat své dosavadní znalosti angličtiny.

 

Studijní materiál: English File Upper-intermediate Third edition 


Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro vyšší pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 10 účastníků


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Začátek kurzu v letním semestru: 26. února 2020

Den a čas kurzu: Středa 16:45 - 18:15

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Michaela Navrátilová

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: