Zelené práce ve vinici - podlom

Jednodenní kurz vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti o tzv. zelených pracích ve vinici. To jsou veškeré pracovní operace během intenzivního růstu letorostů, v tomto případě jedna z nejdůležitějších – podlom.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základním managementem pracovních operací ve vinici během růstu keřů. Prakticky se zaměříme právě na podlom a čištění kmínků.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.

Obsah kurzu

V kurzu získáte základní dovednosti a praktické znalosti o tzv. zelených pracích ve vinici. Jde o veškeré pracovní operace během intenzivního růstu letorostů, v tomto případě o jednu z nejdůležitějších – o podlom čili ruční odstranění všech přebytečných, zahušťujících či poškozených čerstvě narašených letorostů na keři. Získáte sebevědomí a kuráž nebát se „odstranit z keře vše, co tam nepatří“. Teoretická výuka bude vhodně spojená s praktickými ukázkami přímo ve vinici vzdálené cca 500 metrů od výukové místnosti. Absolventi by měli zvládnout podlom u dnes standardního Rýnsko-Hessenského vedení s vodorovně vyvázaným tažněm, popř. u Vertika (vertikálního kordonu).

V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

  1. Popis tzv. zelených prací.
  2. Jejich důležitost a optimální doba provedení.

Praktická část se uskuteční ve vinici Zahradnické fakulty MENDELU, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd. Je zde umístěn genofond révy ČR s různě bujným růstem a habitem, což má za následek různou pracnost a přístup v rámci zelených prací. My se zaměříme na podlom (postaru „smítání“), což je po řezu další veledůležitá pracovní operace zajišťující zkvalitnění výsledné úrody (omezením ponechaných letorostů).

Pomůcky: Je třeba vzít si sebou zahradnické nůžky, rukavice, obuv do terénu.

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D. působí na Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty MENDELU. Je odborným garantem a vyučujícím předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.

Rozsah kurzu

1denní, 5 vyučovacích hodin

Teoretická i praktická část budou probíhat v Lednici na Ústavu vinařství a vinohradnictví ZF MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice

Termín kurzu

jaro 2024

v případě zájmu můžete přihlášky posílat již nyní, až bude zveřejněný termín kurzu, budeme Vás informovat

Cena kurzu

2 000 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu Osvědčení o jeho absolvování.

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Akademický pracovník – asistent – vědecko-výzkumný pracovník – Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality