Vzájemný respekt - základ úspěšné komunikace mezi pedagogem a studentem

29. 6. 2020
Odborníci z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU a z Middlesex University London spolupracují v současné době na unikátním projektu, který se zabývá efektivní komunikací mezi studenty a pedagogy.

Otázku, jak úspěšně a efektivně komunikovat s mladými dospělými si kladl už Sokrates a velmi pravděpodobně si ji pokládá nejeden pedagog i dnes. I dnes řada učitelů podle jeho vzoru využívá Sokratovskou metodu, kdy vedou své žáky a studenty k novým vědomostem pomocí otázek. Všichni však dobře víme, že to není jenom o otázkách, ale také o komplexním přístupu k žákovi či studentovi. Takovým komplexním přístupem je i model TAPATE, na kterém v současné době pracují odborníci z Institutu celoživotního vzdělávání. Projekt s názvem Model TAPATE a jeho implementace v českém prostředí je realizován v rámci výzvy Inovace v pedagogice, financovaného ze zdrojů OP VVV. A o čem že to tedy je?

Model TAPATE (Transactional Analysis Proficiency Award for Teachers and Educators) je založen na psychologickém přístupu transakční analýzy, který se zabývá komunikací mezi jednotlivci. Výhodou transakční analýzy je její srozumitelný slovník a lehká aplikovatelnost do každodenních situací. Díky tomu je model přístupný pedagogům různých oborů. Model TAPATE, původem z Velké Británie, obsahuje celkem šest základních konceptů, které pomáhají pedagogovi při vedení výuky (jak ji správně strukturovat, stanovit si cíle), při komunikaci se žáky a studenty a které podporují jejich motivaci. Základem modelu je jasná dohoda mezi pedagogem a žákem/studentem, která je založená na vzájemném respektu a kterou následně dodržují obě strany. V komunikaci dle transakční analýzy platí pravidlo „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. To znamená, že respektující přístup pedagoga vyvolává respekt ze strany žáků a studentů a zároveň motivuje studenty k lepším výsledkům ve studiu. Současně získává vyučující nástroj, jak směrovat komunikaci mezi pedagogem a žákem a jak využívat moc v komunikaci; komunikace totiž není pouze o výměně sdělení, ale také o potvrzení si svého statusu. Příkladem může být tzv. záchranný betonový kruh, který někteří vyučující „hází“ studentům při závěrečných zkouškách. Model TAPATE věnuje pozornost i tzv. psychologickým hrám, což jsou náročné komunikační situace, kdy je něco řečeno, ale něco úplně jiného myšleno. Dříve by se za psychologickou hru dala označit výmluva týkající se nesplnění domácího úkolu kvůli nefungující elektřině. V současné době jsou sice hry na jiné úrovni, ovšem mechanismy zůstaly stejné. Pedagog díky znalosti psychologických her dokáže předcházet nepříjemným konfliktům, případně je rovnou řešit, a ušetřenou energii může užitečně využít pro vzdělávací proces.

Petru Adamcovi a Davidu Kryštofovi z Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) se podařilo navázat spolupráci se samotnou autorkou metody TAPATE prof. Julie Hay z Middlesex University London z Velké Británie, odkud se tato metoda šíří dál do světa. V rámci realizace projektu Model TAPATE a jeho implementace v českém prostředí pracuje ICV na zavedení metody na vybraných školách v ČR a na akčním výzkumu, kdy změří efektivnost využívání této metody v praxi.

Více aktualit

Všechny aktuality