Významné druhy hmyzích škůdců okrasných dřevin

Nástavbový kurz kurzu Hmyzí škůdci okrasných dřevin. Věnuje se dalším druhům, na které se v úvodním kurzu z časových důvodů nedostalo. Pro snadnější orientaci půjde o rozdělení druhů na škůdce na listnatých a jehličnatých dřevinách, dále na listožravé a savé druhy (druhy s potenciálem snižovat vitalitu) a druhy podkorní fauny (druhy s potenciálem snižovat zdravotní stav stromu). V druhé části kurzu bude nastíněna také problematika výskytu a aktivity ochranářsky významných druhů hmyzu, které se vyskytují na dřevinách, tzv. zvláště chráněné druhy hmyzu, jejichž management velmi ovlivňuje práci jak praktických arboristů, tak pracovníkům správy zeleně a dalším subjektům podnikajících v problematice péče o zeleň. Dotčená legislativa a další normativní souvislosti budou také částí tohoto kurzu. Kurz je určen pro arboristy, úředníky státní správy a samosprávy, zaměstnanci zahradnických a realizačních firem, krajináře a  studenty s hlubším zájmem o problematiku hmyzích škůdců okrasných dřevin.

Obsah kurzu

  • Legislativní souvislosti přítomnosti vzácného hmyzu a dalších skupin organismů na dřevinách
  • Ekologické souvislosti výskytu a aktivity populací významně působících druhů hmyzu
  • Zvláště chráněné druhy hmyzu s vazbou na dřeviny a možnosti jejich managementu a péče o dřeviny, na kterých se vyskytují

Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci a sbírkovými položkami.

Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.

Termín kurzu

zima/jaro 2025 (bude upřesněno), (max. 15 účastníků)

Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)

Kontakty

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Petr Martínek, Ph. D.

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality