Úvod do degustace

Ve dvoudenním kurzu poznáte sami sebe z pohledu senzorických vlastností a prakticky si otestujete svůj zrak, čich i chuť. Získáte orientaci v praktické degustaci vína, jeho chuti, vůni či v případných vadách. Kurz je určen jak vinařským nadšencům, tak i odborníkům z praxe, kteří s vínem denně pracují. Účastníci kurzu získají širší obzor a orientaci v praktické degustaci vína, naučí se rozeznávat základní chutě a vůně vína včetně nejběžnějších chorob a vad vína.

Obsah kurzu

Část teoretická

  • Senzorické hodnocení vín
  • Choroby a vady vín

Část praktická

  • Seznámení se základními chutěmi – 7 vzorků
  • Srovnávací zkouška schopnosti rozlišovat základní chutě – 8 vzorků
  • Test rozlišovací schopnosti intenzity chuti pořadovou zkouškou – 2 série pěti vzorků révových vín
  • Test rozlišovací schopnosti organoleptických vlastností trojúhelníkovou zkouškou 4 série tří vzorků révových vín
  • Zkouška na určení vzrůstající intenzity barvy – 2 *10 vzorků
  • Zkouška schopnosti popisu pachů 15-20 vzorků modelových vůní a přípachů
  • Deklarační zkouška – zatřiďování révových vín podle předložené deklarace, popis a srovnání jejich charakteristických vlastností a nedostatků.

Kurz bude probíhat v menší skupince maximálně do 18 účastníků.

V kurzu poznáte sami sebe z pohledu senzorických vlastností, které máte. Prakticky si otestujete svůj zrak, čich i chuť. Tento kurz může sloužit jako příprava na Výcvik a výběr vybraných posuzovatelů pro senzorickou analýzu podle ČSN ISO 8586-1 (tzv. základní senzorická zkouška nebo zkouška prvního stupně) a také na Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 – tzv. zkouška druhého stupně.

Druhý den návštěva Národního salonu vín ve Valticích: program A1 – volná degustace http://www.salonvin.cz/salon-vin/oteviraci-doba-programy/ .

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Kamil Prokeš, Ph.D. působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Sommelierství, Vinařské praktikum, vyučující v předmětu Sklepní hospodářství, Technologie speciálních vín, Senzorická analýza vína II. Je pravidelný účastník sommeliérských soutěží a hodnocení, enolog a majitel Kamil Prokeš vinařství a 3násobný mistr ČR v sekání sektů. Vítěz Mistrovství ČR Bohemia Sekt Trophée – Sommelier ČR 2017, 2019 a 2022, vítěz Majstrovství somelierov Slovenska 2017 a 2019, cena „LOMAX Enolog roku 2022“.

Rozsah kurzu

2denní kurz

1. den – teoretická + praktická výuka v areálu Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská 5); 7 vyučovacích hodin

2. den – návštěva Národního salonu vín ve Valticích (společný odjezd autobusem od areálu Mendelu); program A1 – volná degustace

Termín kurzu

25. – 26. 4. 2024

Cena kurzu

4 200,- Kč

V ceně je zahrnuto také občerstvení, víno 1.den kurzu, doprava Brno-Valtice a zpět a vstupné do Salonu Vín ve Valticích.

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Akademický pracovník – asistent – Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality