Univerzita třetího věku napříč regiony

9. 6. 2023

V květnu se v nádherném prostředí historického města Telč konal unikátní vzdělávací kurz pro seniory – Univerzita třetího věku napříč regiony. Kurz společně připravily tři univerzit třetího věku z různých krajů – Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Během čtyř dnů mělo 70 účastníků možnost poslouchat a zažít zajímavá témata prezentovaná zástupci jednotlivých univerzit. U3V MENDELU připravila blok přednášek s tématem Rostliny zevnitř i zvenčí, které se zaměřily na permakulturní zahrádkářství, biologii rostlin a flóru Moravy.  Přednášky na téma Neživá příroda kolem nás proběhly v režii Univerzity třetího věku z Vysoké školy báňské a věnovaly se vodě jako strategické surovině, tajemnému světu jeskyní a historickému vývoji peněz na v českých zemích. Sérii přednášek uzavřela Univerzita třetího věku Technické univerzity v Liberci, která se zaměřila na tématiku svatých patronů v Čechách a na Moravě.

Kromě přednášek, které probíhaly během dne, měli posluchači možnost účastnit se také komentovaných prohlídek historického centra Telče, zámeckého parku a místního pivovaru s ochutnávkou.

Věříme, že jsme tímto unikátním kurzem započali tradici aktivní spolupráce mezi univerzitami třetího věku. Tato spolupráce dává posluchačům možnost nahlédnout do témat, která se na jednotlivých univerzitách vyučují, a současně navázat nové vztahy a přátelství.

Více aktualit

Všechny aktuality