Udržitelné lesní hospodářství z pohledu techniky a technologie práce

Kurz se věnuje možnostem posílení principů udržitelnosti v lesním hospodářství při práci s lesní technikou v rámci celého produkčního cyklu od přípravy stanoviště pro zalesňování až po mýtní úmyslné těžby. Účastníci získají informace o možnostech optimalizace výrobních procesů a snížení vlivu lesní techniky na životní prostředí. Seznámí se také s konkrétními příklady precizního lesnictví, které přispívají ke zvyšování udržitelnosti v lesním hospodářství.

Cíl kurzu

Kurz upevní schopnost účastníků přijímat kvalifikovaná rozhodnutí v souladu s principy udržitelného lesního hospodářství při nasazení a organizaci práce lesní techniky.

Cílová skupina

Kurz je určen zájemcům z řad odborné lesnické veřejnosti (revírníci, malí či střední vlastníci lesů, odborní lesní hospodáři, obce s lesním majetkem).

Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky
  • Historický vývoj lesnické techniky
  • Optimalizace výrobních procesů v lesním hospodářství
  • Snižování vlivu lesní techniky na životní prostředí s důrazem na průběh těžebních operací
  • Malovýrobní technologie v lesním hospodářství
  • Harvestory ano či ne?
  • Energetické využití dříví versus udržitelné lesní hospodářství
  • Precizní lesnictví

Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz (8 vyučovacích hodin)

Termín kurzu

Jaro 2024, bude upřesněno

Cena kurzu

1 450,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 305,- Kč)

Výstup kurzu

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Kontakty

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Odborný garant kurzu
Ing. Tomáš Zemánek, Ph. D.

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality