U3V MENDELU své přednášky vysílá živě

27. 10. 2020
Univerzita třetího věku ve spolupráci s Audiovizuálním centrem a akademiky živě vysílá své přednášky, o které je mezi posluchači velký zájem. Přečtěte si rozhovor s vedoucí Oddělení pro vzdělávání seniorů.

O tom, co živému vysílání předcházelo, jak vyřešili jeho technickou náročnost a jaké jsou ohlasy mezi seniory, hovoří Lenka Kamanová, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání.

Co předcházelo rozhodnutí začít na Univerzitě třetího věku s online výukou? Nebáli jste se, že o ni nebude zájem?

S distanční výukou jsme na Univerzitě třetího věku začali 12. října. Hned po oznámení zrušení prezenční výuky jsme mezi našimi posluchači provedli online průzkum, abychom zjistili, jestli mají zájem o online výuku. Z něho vyplynulo, že 98% našich posluchačů má IT technologie pro online výuku a že 60 % jich má o tento způsob výuky zájem. Ti, kteří o online výuku zájem neměli, jako nejčastější důvod uváděli, že je pro ně podstatný sociální kontakt s lektory a se spolužáky. Na základě výsledků průzkumu, které nás velmi mile překvapily, jsme se rozhodli, že do online výuky půjdeme.

Online výuka na U3V probíhá formou živého vysílání, které je technicky docela náročné. Jak to zvládáte?

Zvažovali jsme nejrůznější technická řešení a platformy. Zásadní pro nás bylo, aby šlo o formu, která bude pro seniory co nejpřístupnější. Nakonec jsme se rozhodli pro online výuku formou živého vysílání přes kanál YouTube. To je opravdu technicky hodně náročné. Proto také spolupracujeme s Audiovizuálním centrem (AVC), které nám vychází velmi vstříc a poskytuje nám veškerou technickou podporu. S lektory chodíme přímo do studia AVC, a tak se nám daří produkovat videa v dobré kvalitě, jak po stránce zvuku, tak obrazu.

Jak často vysíláte? A jaký je ohlas u vašich posluchačů?

V průběhu října až prosince 2020 vysíláme 3-4 krát týdně, a to pro brněnské posluchače i posluchače z našich poboček. Vysílání probíhá 60-90 minut a po jeho ukončení je daná přednáška přístupná ještě jeden týden. To naši posluchači velmi vítají, protože se na přednášky mohou podívat v čase, který jim nejlépe vyhovuje a klidně si je pustit i vícekrát. Rekord v počtu zhlédnutí (2000) zatím drží přednáška paní dr. Kocourkové o Léčivých, aromatických a kořeninových rostlinách. Hned za ní je přednáška dr. Mádra o základních principech soudobé ekonomické teorie s téměř 1300 zhlédnutí. Po několika online lekcích jsme pro velký zájem po přednáškách spustili ještě i chat, kam senioři mohou psát dotazy a lektor na ně odpovídá. Na online výuce s námi spolupracují akademičtí pracovníci MENDELU. Chtěla bych jim za to moc poděkovat, protože bez nich bychom tuto formu vzdělávání nemohli realizovat.

Připravujete na Univerzitě třetího věku online výuku i na další semestr?

V průběhu listopadu a prosince 2020 budeme ve studiu AVC natáčet speciální online kurzy, které začneme od 1. února 2021 seniorům nabízet. Připravujeme kurz s paní dr. Kocourkovou, který bude zaměřen na léčivé rostliny, dále kurz s akademickými pracovníky z Ústavu technologie potravin, který bude zaměřen na kvalitu potravin a s dr. Winklerem připravujeme kurz zaměřený na permakulturní zahradu. Vzhledem k epidemiologické situaci je totiž možné, že prezenční výuku nebudeme moct zahájit ani v letním semestru. A na tuto situaci chceme být připraveni.

Jak živé vysílání hodnotí sami posluchači?

Jana Tučková:
  • I když jsem zavřená doma, tak mám kontakt se školou, s přednášejícími a mám možnost dovídat se zajímavé věci. Jsem ráda, že nemusím poslouchat jen zprávy o počtu nakažených a úmrtí. Mám radost, když vidím Lenku Kamanovou nebo Katku Pevnou na začátku přednášky – mám tak příjemný pocit, že je o mě dobře postaráno.
  • Doposud asi nikdo z nás zkušenosti s online výukou neměl. Snažím se ale pro sebe vytěžit z této situace co nejvíc.
  • Výhodou online výuky je, že nikdo neohrožuje mě a ani já nikoho neohrožuji. Můžu se na přednášku podívat v čase, který mně vyhovuje a kolikrát chci. Pokud mně něco není jasné, můžu se vrátit a poslechnout si to ještě jednou. Chybí mi ale kontakt s přednášejícím i s ostatními posluchači.
Marie Vykoukalová:
  • Bezvadné!!! Začátek první přednášky byl pro mě trochu stresující, protože jsem měla strach, jestli jsem odkaz správně otevřela. Nakonec se dobrá věc podařila a těším se na další přednášky.
  • Všechny přednášky na U3V se mi vždycky líbily a moc mě bavily, a to platí i pro jejich online podobu. Přináší mi poučení a radost z nových informací.
  • Výhodou online přednášek je, že jsou k dispozici celý týden a mohu si ji pustit vícekrát. Třeba přednášku o léčivých rostlinách od paní dr. Kocourkové jsem si pustila 3x. Také jsem ráda, že jsem nepřišla o přednášku, ani když mě chytila pořádná rýma, nebo jsem ji prostě nestihla.
  • Nevýhodou online přednášek pro mě je, že se nedostanu se mezi lidi.

Více aktualit

Všechny aktuality