U3V MENDELU je součástí mezinárodního projektu

1. 7. 2019
Univerzita třetího věku MENDELU se zapojila do mezinárodního projektu IDEMASAP 50+, kterého se vedle naší U3V účastní další čtyři zahraniční univerzity třetího věku ze Slovenska, Polska, Portugalska a Španělska. Projekt se mimo jiné orientuje na vzájemné sdílení zkušeností a výměnu dobrých příkladů z praxe v oblasti vzdělávání seniorů, a to prostřednictvím osobních setkání posluchačů ze zapojených univerzit třetího věku.

Těchto setkání, mezinárodních, je po dobu trvání projektu IDEMASAP 50+ naplánováno celkem pět. V květnu proběhlo jedno z nich na univerzitě Associação Rede de Universidades da Terceira Idade v portugalském městě Almerim, trvalo tři dny a nechybělo na něm ani 8 posluchačů z Univerzity třetího věku MENDELU a 2 jeho pracovnice. Stěžejní náplní setkání byly workshopy, které pro všechny zúčastněné připravilo centrum pro seniory Universidade Sénior Rainha Dona Leonor. Senioři si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli vyšívání tradiční portugalské krajky, hru na hudební nástroje, divadlo i práci v keramické dílně. Vedle rukodělných činností nechyběly ani prohlídka místní farmy a historického města Santarém, ale především sport. Konkrétně „chodící fotbal“ (Walking Football), který je v Portugalsku novou a rychle se rozvíjející sportovní aktivitou. Ta byla pro české účastníky sice nová, ale přesto se u nich setkala s velmi pozitivním ohlasem.

„Na mezinárodním setkání jsme získali hodně nových zkušeností a praktických tipů, díky kterým budeme moci v budoucnu vylepšit naše vzdělávací aktivity pro seniory,“ hodnotí cestu do Portugalska Lenka Kamanová z Univerzity třetího věku MENDELU. Posluchači U3V MENDELU během setkání v Portugalsku poznali spoustu nových přátel, se kterými i po návratu domů zůstávají v kontaktu. Vyměňují si emaily, sdílí své zážitky na sociálních sítích, a vylepšují si tak příjemným způsobem své jazykové znalosti.

Všichni účastníci projektu se už teď těší na další mezinárodní setkání, které se uskuteční 4. – 6. 9. 2019 na Mendelově univerzitě v Brně. Jeho organizátorem bude Univerzita třetího věku MENDELU, která pro skupinu přibližně 50 hostů připravuje prohlídku naší Univerzity třetího věku, Botanické zahrady a arboreta, návštěvu potravinářských poloprovozů MENDELU a oblíbené tvořivé workshopy.  Součástí programu bude i setkání lektorů rukodělných workshopů ze všech zúčastněných univerzit třetího věku, kteří si budou vyměňovat své zkušenosti s organizací těchto workshopů.

 

O projektu

Projekt IDEMASAP 50+ probíhá v rámci programu Erasmus+ a jeho koordinátorem je Univerzita třetího věku při Technické univerzitě ve Zvoleně. Dalšími účastníky projektu jsou vedle univerzity třetího věku z České republiky, Polska, Portugalska a Španělska. Hlavním cílem projektu je zlepšování sportovních a rukodělných dovedností seniorů prostřednictvím sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání seniorů, a to na mezinárodních setkáních. Tato setkání organizuje vždy jedna ze zapojených U3V. Projekt začal v září 2018 a pokračuje až do června 2020.

Více aktualit

Všechny aktuality