Španělština pro pokročilé začátečníky

Kurz španělštiny pro pokročilé začátečníky navazuje na znalosti probírané v lekcích 0-2 učebnice Nuevo Español en Marcha 1 a klade důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení), přičemž zajišťuje důkladné studium základních gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z různých oblastí a její využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.
Kurz je určen pro pracující i studenty,  kteří se již se španělštinou setkali a mají alespoň velmi základní znalosti.

Studenti si prohloubí slovní zásobu a gramatiku, což jim umožní vyřešit jednoduché problémy a situace, které mohou nastat při pobytu ve Španělsku nebo v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají znalosti, na které navazuje kurz pro mírně pokročilé.

Obsah kurzu

Opakování probrané gramatiky, slovní zásoby a konverzačních témat Unidades 0-2

Povolání, denní aktivity, dny v týdnu (Unidad 3)

Restaurace, bar – objednávání snídaně (Unidad 3)

Dům, byt, vybavení domu; v hotelu; číslovky řadové 1-10, sloveso hay (Unidad 4)

Předpřítomný čas – Pretérito Perfecto (není v učebnici)
Restaurace, jídlo; jídlo ve Španělsku a Latinské Americe; Recepty (Unidad 5)

Nepravidelná slovesa přítomného času; slovesa „být“ : SER x ESTAR x HABER (HAY)
Sloveso GUSTAR; volný čas  (Unidad 5)
Základy rozkazovacího způsobu kladného  (Unidad 5)

Studijní materiál: Nuevo Español en Marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od lekce 3

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Markéta Kocmánková. Vystudovala španělštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti pracuje jako lektorka španělského jazyka na PEF MENDELU, dále učí ve večerních, individuálních a firemních kurzech v Brně a okolí. Příležitostně překládá.

Procestovala skoro celé Španělsko. “Zbývají” jí pouze ostrovní autonomní oblasti (Kanárské a Baleárské ostrovy), Extremadura a La Rioja. Srdeční záležitostí je pro ni Madrid, kde strávila půl roku na Erasmu a účastnila se také Curso de verano. Ráda by zavítala také do Peru, Argentiny nebo Mexika. Španělskou kulturu považuje za jedinečnou. Španělština není jen jazyk, ale také zvyky, hudba, tanec, jídlo a pití, literatura, film a především cestování.

Ve svých hodinách ráda využívá nejrůznější materiály – písničky, videa z YouTube, úryvky z knih, periodik, zjednodušenou četbu apod.

Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro pokročilé začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 28 vyuč. hodin

2. semestr – 40 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2024. Bude upřesněno.
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách.

2 semestry

6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality