Setkání mezinárodního projektu Erasmus+ 60

12. 4. 2023

Institut celoživotního vzdělávání hostil 31. března 2023 setkání osmi evropských univerzit třetího věku. Akce se zaměřila na téma „Jak na seniorské vzdělávání nejen na univerzitách“ a zúčastnilo se jí více než 40 účastníků ze státních institucí, neziskového sektoru a univerzit.

Součástí programu byly praktické workshopy, které představily interaktivní formy seniorského a mezigeneračního vzdělávání, stejně jako přednášky zaměřené na nástroje mezigeneračního učení či systém vzdělávání na univerzitách třetího věku v České republice. O své osobní zkušenosti, motivaci a pohled na vzdělávání v seniorském věku se s účastníky podělil zástupce posluchačů Univerzity třetího věku MENDELU.

Hlavním cílem akce bylo umožnit setkání osob, které se zabývají seniorským a mezigeneračním vzděláváním nebo jsou součástí institucí podílejících se na plánování rodinné politiky včetně seniorské, a nabídnout prostor pro inspiraci a diskusi. Akce probíhala v českém jazyce, zahraniční příspěvky byly simultánně překládány. Téměř 30 dalších hostů z Česka i zahraničí se k jednání připojilo prostřednictvím aplikace ZOOM.

Setkání na téma seniorského vzdělávání bylo velkým přínosem pro všechny účastníky. Diskuse a sdílení názorů a zkušeností z různých zemí a institucí přinesly nové pohledy na to, jak se starší generace může aktivně zapojovat do vzdělávání a mezigeneračního učení. Účastníci si odnesli mnoho inspirace a nových nápadů, které mohou aplikovat ve svých vlastních organizacích a aktivitách pro seniory.

Prohlédněte si fotografie ze setkání.

Více aktualit

Všechny aktuality