Senioři si oblíbili nový kurz Vše o mléce

10. 11. 2022

V průběhu měsíce října měli posluchači Univerzity třetího věku MENDELU možnost navštěvovat zbrusu nový kurz Vše o mléce pod vedení Ing. Aleny Salákové, Ph.D. z Ústavu technologie potravin Agronomické fakulty. V rámci kurzu se účastníci prostřednictvím teoretických přednášek dozvěděli vše podstatné o mléce a mléčných výrobcích. Vedle toho měli možnost v laboratořích a poloprovozu Agronomické fakulty mléko zkoumat a učit se z něj vyrábět jogurt, máslo či čerstvý sýr. Na kurzu posluchači nejvíce oceňovali možnost využít nabyté dovednosti i v domácím prostředí, jak schnula jedna ze seniorek: „Byla to pro mě nová zkušenost, nikdy před tím jsem takto praktickou výuku nezažila a nadchlo mě, že si vše mohu osahat a udělat sama„.

Více aktualit

Všechny aktuality