Roční intenzivní kurz češtiny pro cizince (2024/25)

Studium je určeno zájemcům ze zahraničí, kteří se chtějí naučit český jazyk, aby mohli např. studovat na Mendelově univerzitě v Brně, případně na některé z vysokých škol v České republice, v češtině. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka, kurz je určen úplným začátečníkům. Ve studijních skupinách převládají studenti, jejichž mateřským či druhým jazykem je ukrajinština nebo ruština. Zprostředkovacím jazykem výuky je od samého počátku čeština. Předpokladem pro studium je ukončené středoškolské vzdělání.

Obsah studia

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a pomůže vám úspěšně zvládnout přijímací řízení na vysoké školy v České republice.

 • čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
 • kulturní, společenské a historické reálie České republiky
 • doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.)

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rychlé osvojení a prohloubení jazykových znalosti a dovedností. Kurz lze využít i jako jazykovou adaptaci na běžné životní situace v České republice. Celá příprava vychází z „Evropského referenčního rámce pro jazyky“. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení. V rámci druhého semestru studia organizujeme přípravné kurzy odborných předmětů.  

Závěrečná zkouška z češtiny pro cizince

 • v úrovních A2, B1, B2,
 • dle kritérií Společného evropského referenčního rámce
 • složení zkoušky (60% úspěšnost)
 • modelové verze závěrečných testů
 • certifikát o složení zkoušky vás opravňuje ke studiu na většině vysokých škol v ČR
 • při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte potvrzení o absolvování kurzu

Doba trvání

 • roční kurz, rozsah 560 vyučovacích hodin, výuka 16 -20 hodin týdně, zahájení kurzu v září a říjnu 2024

Studium ukončeno nejpozději do konce srpna 2025.

Předpoklad pro přijetí do kurzu

 • Vyplnění a zaslání elektronické přihlášky vč. kopie pasu
 • Dokončené středoškolské vzdělání doložené nejpozději při nástupu do studia
 • Zaplacení 50% zálohy kurzovného, včetně nevratného administrativního poplatku ve výši 5 000,- Kč (poplatek je po nástupu do studia započten do výše kurzovného).

Cena a termíny kurzu

 • 560 vyučovacích hodin
 • 55 000 Kč
 • 4. 9. 2024 – 31. 8. 2025

Proč studovat na ICV MENDELU

 • prestižní univerzita s tradicí od roku 1919
 • dlouhodobé zkušenosti s intenzivní jazykovou přípravou, naším přípravným studiem již prošlo několik stovek absolventů.
 • tým zkušených vysokoškolských učitelů s dlouholetou praxí ve výuce češtiny pro cizince
 • výuka dalších odborných předmětů s cílem usnadnění přípravy k příjímacím zkouškám a studia na vysoké škole
 • moderně vybavené učebny v blízkosti centra Brna
 • výuka podle nejnovějších trendů, mezinárodně srovnatelné standardy kvality
 • studijní skupina je složena z 10 – 14 studentů
 • využití moderních učebnic a vlastních speciálně vyvinutých studijních materiálů
 • individuální konzultace při potížích s výukou a kariérní poradenství
 • supervize kurzu (monitoring průběhu kurzu, zpětná vazba o učební progresi, průběžné testování, ankety spokojenosti)
 • knihovna vybavená učebnicemi, slovníky, jazykovými příručkami a dalšími materiály
 • možnost ubytování na kolejích Mendelovy univerzity
 • slavnostní zahájení a ukončení studia

Kontakty

Organizace kurzu
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5, 613 00  Brno, Česká republika

Přihlášení na kurz

Více aktualit

Všechny aktuality