Rétorika a veřejné vystupování

Chtěli byste se zdokonalit ve svých prezentačních a rétorických dovednostech? Ukážeme vám, jak na to pomocí hereckých cvičení, které se kombinují s moderním přístupem k veřejnému vystupování. Náročnost kurzu je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé.

Cílem kurzu je rozvíjet komplexní projev řečníka, pohyb i slovo jako vzájemně se ovlivňující jednotky. Nelze totiž oddělit tělo od hlasu a hlas od těla. Specifikem kurzu je tedy neustálé uvědomování si sebe sama jako řečníka, jehož projev je i k dívání, nejen k poslouchání.

Obsah kurzu

V kurzu vás čekají následující tematické okruhy:

 • Dech, hlas a artikulace, základy české výslovnosti
 • Tempo, rytmus, intonace, zdůraznění myšlenky
 • Uvolňovací a dechové cvičení pro potlačení trémy
 • Čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu
 • Příprava různých druhů projevů
 • Strukturování projevu, pointa
 • Motivace posluchačů a kontakt s posluchačem
 • Práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace
 • Posílení individuálního stylu řečníka
 • Video-rozbor a individuální zpětná vazba
 • Další dle potřeb a přání účastníků kurzu

Lektorky

MgA. Kateřina Chalupníková – lektorka prezentačních a komunikačních dovedností, učitelka dramatické výchovy. Patří mezi šťastlivce, co svou práci dělají nadšeně a s láskou. Od dětství sbírala zkušenosti v divadle a uměleckém přednesu. Přes deset let se věnuje propojení divadla a vzdělávání a jeho využití v běžném životě. Od roku 2012 pracuje v komerčním sektoru pod hlavičkou Court of Moravia. Zde připravuje a vede školení pro velké i malé firmy. Pod rukama jí prošla také řada individuálních klientů, od manažerů, přes politiky, po “obyčejné” lidi, co se prostě potřebují umět prodat. Učila na různých typech škol a má zkušenosti s alternativními a interaktivními výukovými styly. Pravidelně učí na vysokých školách a od roku 2013 vede literárně-dramatický obor na základní umělecké škole.

Mgr. et Mgr. Ivona Čermáková – lektorka, která ve své činnosti propojuje vědomosti a dovednosti získané studiem Dramatické výchovy na JAMU, Speciální pedagogiky na MU a dlouhými lety praxe se studenty a klienty různých věkových kategorií i profesního zaměření. Pracovala a pracuje v běžném i uměleckém školství, lektoruje individuálně i skupinově učitele, asistenty, manažery, ekonomy, připravuje studenty ke studiu na vysokých školách a pomáhá jim v rámci jejich ročníkových a závěrečných výstupů. Vzhledem k absolvovaným studiím a kurzům dospěla během 25 let praxe ke specifickému lektorskému přístupu zaměřenému na prožitkové budování a rozvíjení schopností v oblasti interpersonálních dovedností jako je komunikace, práce v týmu, schopnost řešit konflikty, vyjednávat, tvořivě přistupovat k mluvenému i psanému projevu.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je 25 hodin, které jsou rozloženy do 10-ti lekcí.

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.

Termín kurzu

Podzim 2024. Bude upřesněno.

Lektorka: MgA. Kateřina Chalupníková

Počet volných míst: 10

Podzim 2024. Bude upřesněno.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Ivona Čermáková

Počet volných míst: 11

Cena kurzu

4 700 Kč 

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců. Počet účastníků ve skupině je 10-11.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality