Rétorika a veřejné vystupování pro pokročilé

Pokud jste už absolvovali kurz rétoriky pro začátečníky nebo jste v rétorických technikách pokročilí a chcete dále zlepšovat své prezentační a rétorické dovednosti, je tento kurz právě pro vás. Náročnost kurzu je vhodná pro mírně a středně pokročilé.

Obsah kurzu

Kurz vychází zejména z vlastních prezentací účastníků, ke kterým si podáváme konstruktivní zpětnou vazbu. Díky tomuto opakujícímu se modelu mohou účastníci zjistit, se kterými složkami prezentace si umějí poradit bez váhání, které složky ovládnout a se kterými by bylo záhodno ještě zatočit. Účastníci vnímají svoje pokroky díky pravidelné vlastní práci a již výše uvedené zpětné vazbě.

Tematické okruhy

Protože kurz vychází zejména z vlastních výstupů a potřeb účastníků, tito si zároveň sami určují oblasti a témata, kterým se chtějí věnovat.

Lektor

MgA. Kateřina Chalupníková – lektorka prezentačních a komunikačních dovedností, učitelka dramatické výchovy. Patří mezi šťastlivce, co svou práci dělají nadšeně a s láskou. Od dětství sbírala zkušenosti v divadle a uměleckém přednesu. Přes deset let se věnuje propojení divadla a vzdělávání a jeho využití v běžném životě. Od roku 2012 pracuje v komerčním sektoru pod hlavičkou Court of Moravia. Zde připravuje a vede školení pro velké i malé firmy. Pod rukama jí prošla také řada individuálních klientů, od manažerů, přes politiky, po “obyčejné” lidi, co se prostě potřebují umět prodat. Učila na různých typech škol a má zkušenosti s alternativními a interaktivními výukovými styly. Pravidelně učí na vysokých školách a od roku 2013 vede literárně-dramatický obor na základní umělecké škole.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je 15 hodin, které jsou rozloženy do 5 lekcí.

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.

Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

Cena kurzu

2 800 Kč 

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců. Počet účastníků ve skupině je 8.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality