Provozní nasazení harvestoru a vyvážecího traktoru v lesním hospodářství

Kurz se věnuje zásadám nasazení harvestoru a vyvážecího traktoru v provozní praxi, soustřeďuje se na denní rutinu operátora od práce s měřícím a řídicím systémem, přes údržbu strojů až po technologii práce a zásady bezpečnosti.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají teoretické i praktické zkušenosti s užíváním a nastavením měřícího a řídicího systému harvestoru John Deere. Seznámí se s technologickými postupy práce s harvestorem a vyvážecím traktorem v různých těžebních podmínkách a se zásadami bezpečnosti práce.

Cílová skupina

Kurz je určen pro operátory harvestorů a vyvážecích traktorů a technickohospodářské pracovníky.

Obsah kurz

Teoretická část (1. den)

 • Historie a současnost těžebně dopravních strojů, jejich kategorizace
 • Konstrukční principy jednotlivých funkčních celků harvestorů a vyvážecích traktorů
 • Měřící a řídicí systémy harvestorů a vyvážecích traktorů
 • Identifikace faktorů ovlivňujících přesnost měřícího systému harvestoru
 • Údržba strojů
 • Zásady bezpečnosti práce
 • Technologické postupy využití harvestorů a vyvážecích traktorů
 • Vliv těžebně dopravních strojů na okolní prostředí
 • Analýza faktorů výkonnosti těžebně dopravních strojů

Praktická část – využití počítačové učebny a simulátoru harvestoru (2. den)

 1. Práce s měřícím a řídicím systémem harvestoru John Deere
 2. Kalibrace měřícího systému John Deere, elektronická průměrka
 3. Práce na simulátoru harvestoru a vyvážecího traktoru John Deere (časová dotace 20 min na jednoho účastníka)

(v případě zájmu možnost objednávky rozšířeného individuálního kurzu práce na simulátoru)

Rozsah kurzu

Dvoudenní kurz zaměřený na teoretické i praktické dovednosti (16 vyučovacích hodin)

Termín kurzu

bude upřesněno, max. 12 účastníků ve skupině

Cena kurzu

3 500,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 3 150,- Kč)

Výstup kurzu

Posluchači kurzu obdrží elektronickou verzi publikace Harvestorové technologie lesní těžby (165 stran) a Osvědčení o absolvování kurzu.

Kontakty

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Odborný garant kurzu
Ing. Tomáš Zemánek, Ph. D.

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality