Přihlašování k bakalářskému studiu

2. 1. 2023

Spustili jsme přihlašování k bakalářskému studiu v oblasti učitelství a neučitelské pedagogiky. Přihlášky budeme přijímat do 15. 4. 2023. Zájemci se mohou hlásit do těchto akreditovaných studijních programů:

Aplikovaná pedagogická studia
  • Studium je zaměřené na pedagogiku, andragogiku, psychologii a socioekonomické disciplíny.
  • Naučíte se plánovat, organizovat, koordinovat a hodnotit vzdělávací aktivity pro dospělé.
  • Během studia si své znalosti vyzkoušíte i prakticky, ve vzdělávacích institucích.
  • Po ukončení studia můžete pracovat např. jako manažer nebo organizátor vzdělávání v institucích zabývajících se rozvojem lidských zdrojů, být lektorem ve firmách, nebo vést zájmové vzdělávací aktivity ve školách.
  • Přečtěte si víc o programu Aplikovaná pedagogická studia.
Učitelství odborného výcviku a praktického vyučování
  • Studium je zaměřené na pedagogiku, didaktiku a psychologii.
  • Teoretické znalosti si vyzkoušíte i v praxi – praxe ve školách je součástí studia.
  • Po státní závěrečné zkoušce můžete pracovat jako učitel na střední odborné škole a učit praktické  vyučování (po předchozím SŠ studiu), nebo odborné předměty (po předchozím Mgr. studiu).
  • Přečtěte si víc o programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Klikněte pro podrobnější informace k přijímacímu řízení, ukázku přijímacího testu a doporučenou literaturu k přípravě na přijímací zkoušku.

Více aktualit

Všechny aktuality