Přednáška v Pedagogické knihovně J. A. Komenského

3. 10. 2018
Jak vnímali učitelé základních škol invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968? O tom hovořil Michal Šimáně z našeho vysokoškolského ústavu na semináři, který uspořádaly Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského v Praze.

V úterý 2. října 2018 vystoupil Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU společně s doc. Mgr. Jiří Zounkem, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci vyžádané přednášky na semináři s názvem Dopady událostí roku 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví. V příspěvku „Rok 1968: Zmařená očekávání a začátek „éry strachu“ pohledem učitelů základních škol“ se autoři zaměřili na období druhé poloviny 60. let minulého století, přičemž se soustředili na témata, jak prožívali události roku 1968 učitelé na základních školách a jak se vyrovnávali s přicházející normalizací školního života. V neposlední řadě se věnovali otázce, jak nástup normalizace na základních školách probíhal. Příspěvek byl založen na datech získaných metodou orální historie a studiem archivních materiálů.

Více aktualit

Všechny aktuality