Postupy sanací a konzervací senescentních dřevin

Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením a ošetřováním dřevin rostoucích mimo les.

Obsah kurzu

  • historie a současnost sanačních a konzervačních ošetření prováděných na dřevinách
  • základní skupiny defektů, poškození a chorob, nalézající se v hojné míře na dospělých až senescentních dřevinách
  • používané technologie konzervace a sanace dřevin od historie po současnost
  • na základě praktických příkladů zhodnocení jejich účinnosti, tedy přínosy i nedostatky každé z použitých metod
  • návaznost jednotlivých technologií na zásadní hodnocené parametry hodnocené u dřevin, jako je zdravotní stav, vitalita či biologická hodnota dřevin

Rozsah kurzu

jednodenní kurz

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí posluchači kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Termín konání

jaro 2025 (bude upřesněno)

Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)

Podmínky účasti

  • vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)

Upozornění: Kapacita kurzu je omezena (max. 15 osob).

Kontaktní údaje

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Jiří Rozsypálek
Ústav ochrany lesů a myslivost
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality