Posluchačky U3V se podílely na vzniku nového vzdělávacího programu 

31. 5. 2023

Posluchačky U3V MENDELU se zapojily do vývoje nového vzdělávacího programu, který připravuje brněnské Vida! science centrum speciálně pro věkovou skupinu seniorů. Program se zaměřuje na pochopení a prozkoumání fungování zdravého srdce a na příčiny vzniku některých srdečních onemocnění. Jedinečnost vzdělávacího programu spočívá v tom, že kombinuje teorii s praktickou prací. 

„Naše posluchačky pomohly svými postřehy a zkušenostmi nastavit nový program tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám a zájmům seniorů, a Vida se tak mohla stát skutečně multigeneračním vzdělávacím prostředím“ říká Kateřina Pevná, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU a dodává: „Věřím, že tento program pomůže zvýšit povědomí o fungování srdce velmi atraktivním způsobem. Tedy tak, jak to řada z nás nikdy nezažila.“  

„Nový program umožní účastníkům pozorovat srdce nejen vlastníma očima. Budou mít možnost jej zkoumat také rukama, a to prostřednictvím skutečného vepřového srdce,“ upřesňuje lektorka Vida centra Dana Hladká a dodává: „Chceme, aby se senioři aktivně zapojili a měli možnost prozkoumávat srdce interaktivně.“

Více aktualit

Všechny aktuality