Pedagogická diagnostika a formativní hodnocení pro učitele

Kurz Pedagogická diagnostika a formativní hodnocení je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ. Budeme se v něm věnovat tématům jako jsou zachycení varovných signálů během pedagogické práce se žákem, metody pedagogické diagnostiky či metody formativního hodnocení a jejich použití.

Cíl kurzu

Účastníci:

 • si prohloubí vlastní dovednosti při zachycení varovných signálů během pedagogické práce se žákem;
 • si prohloubí dovednosti při užívání konkrétních metod pedagogické diagnostiky;
 • rozšíří si vlastní znalosti o rejstříku metod pedagogické diagnostiky;
 • získají vyšší jistotu při volbě adekvátního postupu v pedagogické diagnostice;
 • porozumí jednotlivým funkcím hodnocení;
 • získají vyšší jistotu v popisném (nehodnotícím) způsobu podání reflexe;
 • rozšíří si znalosti o metodách formativního hodnocení;
 • získají prožitek z použití formativního hodnocení v modelových situacích.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro tyto skupiny samostatně:

 • učitelé 1. stupně ZŠ a vychovatelé
 • učitelé 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ

Kurz je akreditován v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.

Obsah kurzu

 • Pedagogická diagnostika – základní terminologie, postavení pedagogické diagnostiky v systému péče o žáka/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Fáze, varovné signály v diagnostice učitele.
 • Metody pedagogické diagnostiky a možnosti jejich využití v různých pedagogických situacích, praktické užití v modelových situacích. 
 • Funkce hodnocení ve vyučování. Efektivní zpětná vazba, popisná komunikace, práce s chybou.
 • Formativní hodnocení – metody, ukázky, modelové situace s využitím konkrétních způsobů reflexe a formativního hodnocení. 
 • Příklady dobré praxe, reflexe aktivit z modelových situací za využití postupů formativního hodnocení.

Lektor

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Rozsah kurzu

1denní kurz, 8 hodin

Termín kurzu

podzim 2023 – termín bude upřesněn

Tento kurz je možné v případě zájmu uspořádat pro skupinu pedagogů na Vaší škole (pracovišti).

Cena kurzu

1 950 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada kurzovného

Výstup

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování programu CŽV.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality