Němčina pro začátečníky

Kurz němčiny pro začátečníky je určen zájemcům, kteří potřebují důkladně procvičit základní gramatické struktury a konverzační témata od úrovně začátečník do úrovně mírně pokročilý. Cílem kurzu němčiny pro začátečníky je získání jazykových dovedností (mluvení, poslech, psaní, čtení) a upevnění základních gramatických jevů a základní slovní zásoby a jejich následné  využití při komunikaci  v německy mluvících zemích.

Obsah kurzu

Z gramatiky se v kurzu probírá: slovesa pomocná, silná i slabá, modální, zvratná a zvládnete přítomný čas, silné skloňování podstatných jmen, slovosled věty oznamovací, rozkazovací způsob, zájmena osobní a přivlastňovací, zápory, předložky.

Ze slovní zásoby jsou v kurzu probírána témata: představení, pozdravy, určení času, datum, dny, měsíce, roky, roční období, studium, zaměstnání, volný čas.

Studijní materiál: Moderní učebnice němčiny, Sprechen Sie Deutsch?, Deutsch  für Anfänger 1

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.

Rozsah kurzu

Kurz němčiny pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 26 vyuč. hodin

2. semestr – 42 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2024. Bude upřesněno.
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách. 

2 semestry

6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Eliška Kaszper

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality