Komunikace pedagog - rodič žáka

Kurz Komunikace pedagog – rodič žáka je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ. Komunikace s rodiči se stává stále obtížnější a problematičtější, protože někdy nemají objektivní náhled na situací či na své dítě. V kurzu se pedagogové naučí, jak jednat s rodiči v emočně vypjatých okamžicích, prohloubí si znalosti o konkrétních komunikačních technikách a také si je prakticky vyzkouší.

Cíl kurzu

Účastníci

 • získají návod na komunikaci s rodiči v emočně vypjatých okamžicích;
 • porozumí Gmünderskému modelu vedení rozhovoru s rodiči žáků;
 • rozšíří si znalosti uklidnění nazlobeného či agresivního rodiče;
 • se naučí respektující přístup v komunikaci s rodiči;
 • prohloubí znalosti o konkrétních komunikačních technikách;
 • prakticky si vyzkouší vedení rozhovoru s rodičem žáka;
 • získají náhled na situace na jiných školách.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro tyto skupiny samostatně:

 • učitelé 1. stupně ZŠ a vychovatelé
 • učitelé 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ

Kurz je akreditován v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.

Obsah kurzu

 • Specifika komunikace mezi pedagogem a rodičem žáka
 • GMG – Gmünderský model vedení rozhovoru s rodiči žáků
 • Postoje, motivy a cíle v komunikaci s rodiči žáků
 • Praktické techniky
 • Nácvik komunikačního rozhovoru mezi pedagogem a rodičem žáka

Lektor

Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Vystudovaný andragog, sociolog a pedagog, mezinárodně certifikovaný profesionální kouč a specialista v psychologickém přístupu v transakční analýze. Má dlouholeté zkušenosti z realizace rozvojových programů pro učitele a žáky základních a středních škol. Kromě vzdělávání pedagogů se výzkumně zaměřuje na využití transakční analýzy ve vzdělávání a na prevenci syndromu vyhoření v učitelské profesi.

Rozsah kurzu

1denní kurz, 8 výukových hodin

Termín kurzu

bude upřesněn

Tento kurz je možné v případě zájmu uspořádat pro skupinu pedagogů přímo na Vaší škole (pracovišti).

Cena kurzu

2 500 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada kurzovného

Výstup

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování programu CŽV.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality