Jak učit téma Webové prezentace

Metodicky zaměřený kurz, který usnadní učitelům přípravu na hodiny. V rámci kurzu účastníci získají návody a materiály k výuce tématu Webové prezentace. Účastníci se také připraví na výuku tohoto tématu v rámci výuky informatiky (informatické myšlení část algoritmizace) i dalších předmětů (rozvoj digitální kompetence). Konkrétní podíl jednotlivých témat bude přizpůsoben dané skupině účastníků a jejím zkušenostem.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je získat přehled o základních nástrojích používaných v prostředí internetu. Účastníci se seznámí s možnostmi návrhu a tvorby prezentace na internetu. Design prezentace bude řešen pomocí kaskádových stylů. Účastníci se seznámí s principy tvorby dynamického webu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uživatele z řad pedagogických pracovníků, kteří hledají zajímavé a nové postupy při výuce témat zaměřených na informatické myšlení a digitální gramotnost. Kurz je akreditován v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.

Obsah

  • Lektorské vystoupení a komentované ukázky k tématům (7 hodin) – Součástí je samostatná práce představující návrh jednoduchého webového systému zaměřeného na výukové a didaktické účely použitím dynamických dokumentů na straně klienta i na straně serveru: principy, protokoly a programové vybavení internetové služby WWW, dynamické dokumenty na straně klienta – jazyk JavaScript, principy realizace dynamických dokumentů na straně serveru.
  • Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s různými didaktickými a metodickými nástroji (1 hodina)

Lektoři

Ing. Ludmila Brestičová

doc. Dr. Ing. Jiří Rybička

Rozsah kurzu

8 vyučovacích hodin

Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

Cena kurzu

 2 500 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Přihlašovací formulář

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality