Jak učit téma Informační systémy a práce s daty

Metodicky zaměřený kurz, který usnadní učitelům přípravu na hodiny. V rámci kurzu účastníci získají návody a materiály k výuce tématu Informační systémy a práce s daty. Konkrétní podíl jednotlivých témat bude přizpůsoben dané skupině účastníků a jejím zkušenostem. Součástí bude i seznámení účastníků s uplatněním různých metod a forem výuky (badatelsky orientovaná výuka, problémová výuka, projektové vyučování, diskuze, práce ve skupinách atd.) při výuce témat Data a Informační systémy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uživatele z řad pedagogických pracovníků, kteří hledají zajímavé a nové postupy při výuce témat v předmětu Informatika, zařazených v novém RVP ZV.

Obsah

  • Lektorské vystoupení a komentované ukázky k tématům  (9 hodin) – Výuka témat Informační systémy a Práce s daty v novém RVP ZV přehled. Konkrétní příklady náplně tématu Informační systémy pro první a druhý stupeň ZŠ, ukázky a vzory a pro výuku, zdroje dalších informací a materiálů pro pedagogy a jejich využití ve výuce. Konkrétní příklady náplně tématu Práce s daty pro první a druhý stupeň ZŠ, ukázky a vzory a pro výuku, zdroje dalších informací a materiálů pro pedagogy a jejich využití ve výuce.
  • Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s různými didaktickými a metodickými nástroji (1 hodina)

Lektoři

Ing. Ludmila Brestičová

doc. Dr. Ing. Jiří Rybička

Rozsah kurzu

10 vyučovacích hodin

Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

Cena kurzu

 3 000 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Přihlašovací formulář

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality