Invazní a v ČR nepůvodní škůdci okrasných dřevin

Kurz se věnuje druhům hmyzu, které se v podmínkách střední Evropy, tedy i České republiky, vyskytují nově a jejich přítomnost na dřevinách sebou přináší zásadní poškození stromů v mimolesní zeleni – invazní druhy hmyzu. Kurz se bude věnovat také druhům hmyzu, které u nás prozatím nejsou pozorované, ale jejich přítomnost může představovat ohrožení existence a funkcí veřejné zeleně – karanténní škodlivé organismy. Tyto jmenované organismy je důležité poznat, a to jak dle jejich přímého pozorování, tak také symptomů jejich působení, aby mohla být jejich případná limitace realizována efektivně, tedy ještě před vznikem rozsáhlých ekologických a ekonomických škod. U jednotlivých druhů budou také zmíněny možnosti eliminace a monitoringu jejich populací, kdy bude vycházeno ze zkušeností ze zahraničí, kde již tyto druhy stihly dostát své pověsti a působily zásadní škody. Kurz se bude věnovat  nejen popisu jednotlivých druhů, ale pozornost bude věnovaná i legislativním souvislostem nově se šířících škodlivých organismů na území ČR. 

Kurz je určen pro arboristy, úředníky státní správy a samosprávy, zaměstnance zahradnických a realizačních firem, krajináře a  studenty s hlubším zájmem o problematiku hmyzích škůdců okrasných dřevin.

Obsah kurzu

  • Legislativní souvislosti přítomnosti invazních a škodlivých druhů hmyzu na dřevinách
  • Popis jednotlivých druhů hmyzu s popisem symptomů jejich aktivity na hostitelských stromech
  • Metody monitoringu a eliminace výše zmíněných druhů hmyzu

Rozsah kurzu

Půldenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci a sbírkovými položkami.

Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.

Termín kurzu

podzim 2024, bude upřesněno, 9 – 13 hod. (max. 15 účastníků)

Cena kurzu

950,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 855,- Kč)

Kontakty

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Petr Martínek, Ph. D.

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality