ICOLLE: vychází recenzovaný Sborník příspěvků

20. 4. 2020
Dnes vychází recenzovaný Sborník příspěvků Mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019. 

Tématem konference byla Udržitelnost ve vzdělávání: současnost, minulost a budoucnost. Celkem 24 českých i zahraničních autorů se tomuto tématu věnuje i ve svých příspěvcích ve Sborníku.

Cílem konference ICOLLE i vydávaného Sborníku je vzájemná podpora a informovanost o nových trendech v oblasti celoživotního vzdělávání, které mohou zkvalitnit nebo inovovat vyučovací a jiné procesy ve vzdělávání, legislativu v oblasti školství a přípravu pedagogických pracovníků i dalších profesí.

Zájemci si mohou recenzovaný Sborník příspěvků stáhnout ve formátu PDF na https://www.icolleconference.cz/o-konferenci-icolle

Více aktualit

Všechny aktuality