Hodnocení stavu dřevin v urbanizovaném prostředí

Kurz je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto kurzu seznámí se základy hodnocení dřevin ve městech.

Obsah kurzu

  • význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou
  • problematika hodnocení dřevin, zásady měření dendrometrických parametrů, základy arboristického hodnocení (fyziologické stáří, vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva) a návrh vhodné technologie ošetření dle zjištěných skutečností
  • možnosti speciálního hodnocení dřevin v arboristice (biologická hodnota, provozní bezpečnost, mimoprodukční funkce dřevin, atd..)

Forma výuky

Výuka bude probíhat formou prezentací s praktickými příklady hodnocení dřevin ve městech. S ohledem na obsáhlost této problematiky nebude čas jít v rámci tohoto kurzu do detailu jednotlivých hodnocení a budou na tento kurz navazovat jednotlivé specializované kurzy, které v případě zájmu posluchačů umožní hlubší vhled do konkrétních problematik hodnocení.

Rozsah kurzu

jednodenní kurz

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí posluchači kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Termín konání

zima/jaro 2025, bude upřesněno

Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)

Podmínky účasti

  • vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)

Upozornění: Kapacita kurzu je omezena (max. 15 účastníků).

Kontaktní údaje

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Jiří Rozsypálek
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality