Hmyzí škůdci okrasných dřevin

Určení významných druhů hmyzu, které mohou působit závažné poškození okrasných dřevin, patří mezi zásadní znalosti praktických arboristů, zástupců správy zeleně a životního prostředí ve městech a obcích. Tyto znalosti jsou také velmi vhodné pro majitele a zaměstnance společností, které se zabývají výsadbou a pěstováním stromů do veřejné i soukromé zeleně.

Vzhledem ke stále se vyvíjející situaci, kdy jsou jak nové výsadby, tak dospělé stromy intenzivně pod tlakem doposud nepozorovaných, či často přehlížených škůdců, je třeba tuto znalost průběžně rozvíjet a doplňovat. Kurz je tedy zaměřen nejen na popis hlavních souvislostí v dané problematice a na poznávání škodlivě působících druhů bezobratlých včetně popisu jejich specifických životních strategií, ale také na poznání symptomů jejich aktivity tak, aby účastník dokázal poznat daný druh škůdce dle jeho pobytových znaků. Část problematiky je věnována také legislativním souvislostem dané problematiky.

Obsah kurzu

  • Legislativní souvislosti přítomnosti hmyzu na dřevinách
  • Ekologické souvislosti výskytu a aktivity populací významně působících druhů hmyzu
  • Hlavní druhy hmyzích škůdců s rozdělením dle jednotlivých hostitelských dřevin – jehličnaté dřeviny, listnaté dřeviny a keře

Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci a sbírkovými položkami.

Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.

Termín kurzu

Podzim 2024, bude upřesněno, (max. 15 účastníků)

Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)

Kontakty

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Petr Martínek, Ph. D.

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality